Elektronické cigarety #3: Mylné spájanie s IQOS a ich rozdielny princíp fungovania

V aktuálnej časti našej série článkov o elektronických cigaretách sa pozrieme na princíp ich fungovania a porovnáme ich aj s princípom fungovania novej obdoby fajčenia s názvom IQOS. Pozrieme sa na ich rozdiely a tiež sa pokúsime rozobrať aj zdravotnú stránku.

Elektronické cigarety, respektíve vapovanie, sa za posledné roky stali fenoménom, ktorý pomohol už nejednému tuhému fajčiarovi prestať či výrazne obmedziť fajčenie klasických cigariet. O tom, že ide o zdravšiu alternatívu k fajčeniu cigariet, sú presvedčení mnohí výskumníci napriek viacerým pokusom o zdiskreditovanie elektronických cigariet, o čom sme bližšie informovali v minulej časti nášho seriálu.

Zobraziť celú galériu (7)
Vapovanie je stále sa rozširujúcim trendom fajčenia u mnohých ľudí, ktorí sa týmto spôsobom snažia prestať s fajčením klasických cigariet. Zdroj: Unsplash

V tejto sa však pozrieme bližšie na princíp fungovania elektronickej cigarety spoločne s jej „konkurentom“, ktorým je IQOS. Mnoho ľudí si tieto dve elektronické formy fajčenia stále mýli, napriek ich odlišnému princípu fungovania. Nezabudneme sa tiež pozrieť na zdravotnú stránku oboch týchto novodobých náhrad za klasické cigarety.

Atomizácia neznamená spaľovanie

V prvom rade sa pozrieme na fungovanie klasickej elektronickej cigarety. Dôležitým poznatkom je fakt, že tento spôsob fajčenia vôbec nevyužíva samotný tabak. Princíp fajčenia je založený na atomizovaní kvapaliny známej ako liquid. Ten obsahuje spravidla niekoľko hlavných látok, a to vodu, arómu, voliteľnú zložku nikotínu a tiež dôležité látky propylenglykol (PG) a vegetable glycerin (VG), ktoré je možné miešať v rôznom pomere.

Zobraziť celú galériu (7)
Liquidy do elektronických cigariet sú zložené z niekoľkých základných látok, ktoré je možné namiešať v rôznych pomeroch. Zdroj: Make My Vape/YouTube

Liquid je atomizérom atomizovaný a premieňa sa na aerosól, ktorý by sme mohli označiť aj za syntetickú paru. Samotná konštrukcia e-cigarety sa väčšinou skladá z tela s batériami a v prípade regulovaných módov je možné kontrolovať napätie, výkon a nastavovať rôzne režimy pri fajčení. Existujú však aj neregulované módy, tzv. „mechanické módy“. Dôležitou časťou je atomizér, v ktorom sa nachádza odporový drôtik zvinutý do špirály s vatou.

Zobraziť celú galériu (7)
Atomizér s továrenskou hlavou, ktorá obsahuje hotovú špirálku s vatou. Jeho výhodou je jednoduchá výmena. Zdroj: Pixabay

Pomocou toho sa e-liquid v atomizačnej komore zahreje a používateľ inhaluje vzniknutú paru. Konštrukcie e-cigariet sa zvyknú líšiť. Základné a najjednoduchšie e-cigarety sú vo forme podobnej klasickej cigarete, kde je konštrukcia pevná a jednotlivé súčiastky sa nedajú vymieňať. Ide o e-cigaretu na jedno použitie. Potom sú tu e-cigarety s módom, ktoré umožňujú výmenu atomizéra a jeho súčastí. Atomizéry sa vyrábajú v prevedeniach  DL a MTL.

Zobraziť celú galériu (7)
Elektronické cigarety môžu byť určené pre poťahovanie DL alebo MTL. U základných e-cigariet môže spôsob poťahovania pary určovať veľkosť odporu v továrenskej žhaviacej hlave. Menšie odpory sú určené na priame poťahovanie do pľúc, zatiaľ čo špirálky s vyššími odpormi slúžia na MTL poťahovanie. Zdroj: Pixabay

DL atomizéry sú určené pre vyššie výkony a fungujú na princípe „Direct Lung“, teda pre potiahnutie priamo do pľúc. MTL atomizéry sú určené pre nižšie výkony a ich fajčenie je typu „Mouth-To-Lung“, teda pre poťahovanie do úst a potom do pľúc, čo môže mnohým fajčiarom nahradiť fajčenie klasickej cigarety. Jednotlivé súčiastky atomizérov sa podľa typu dajú skladať jednoduchšie, kde stačí výmena továrenských žhaviacich hláv obsahujúcich už vyrobené cievky a vatu.

Zobraziť celú galériu (7)
Atomizéry určené pre DL poťahovanie. Vyznačujú sa širším náustkom a väčším prísunom vzduchu. Môžu byť určené pre továrenské žhaviace hlavy alebo pre osádzanie vlastných špirálok s vatou. Zdroj: Pixabay

Potom tu máme zložitejšie atomizéry, kde je potrebné vymieňať samotné súčiastky, akými sú odporové špirálky, vata a podobne. Tieto súčasti je potrebné skladať samostatne na základe druhu atomizéra. Sú ale určené pre skúsených vaperov, ktorí takto často experimentujú a skúšajú nové spôsoby nastavení atomizéra a módov. Pre začiatočníkov odporúčame staviť na jednoduchšie formy e-cigariet a určite sa poradiť na fórach alebo priamo v špecializovaných vape-shopoch. Rozhodne však neodporúčame vapovanie nefajčiarom a maloletým deťom.

Zahrievanie neznamená spaľovanie

Veľmi podobný nadpis, no úplne iné fungovanie oproti e-cigarete platí v prípade IQOSu. Ten, podobne ako klasická cigareta, využíva tabak, no namiesto jeho spaľovania pri 600 – 800 °C sa tabak nahrieva pri teplote 300 °C. Spoločnosť Philip Morris International stojaca za produktom IQOS deklaruje, že zahrievaním tabaku sa nevdychuje samotný cigaretový dym, ale aerosól z vyparovania vody, glycerínu a nikotínu.

Zobraziť celú galériu (7)
V prípade IQOS si používatelia, fajčiari, menia náplne HEETS obsahujúce tabak spracovaný do tenkej fólie. Zdroj: Dávid Igaz / FonTech

Samotné zahrievanie tabaku má na starosti tenký platinový pliešok s hrúbkou 0,4 mm. Pliešok má špecifický tvar, aby sa docielila jeho stabilná teplota a nedošlo k páleniu tabaku. Tento komponent sa nachádza vo vnútri hlavnej konštrukcie, ktorá obsahuje samotné tepelné teleso a integrované kľúčové komponenty, vrátane procesora, ktorý celý priebeh ohrevu riadi.

Zobraziť celú galériu (7)
IQOS je taktiež možné považovať za istý druh elektronickej cigarety. Pri fajčení však narozdiel od elektronických cigariet dochádza k zahrievaniu samotného tabaku. Zdroj: Dávid Igaz / FonTech

Dôležité sú ale náplne, ktoré IQOS využíva. Ide o náplne HEETS, ktorých základom je tabaková náplň. Tá obsahuje surové tabakové listy, ktoré prejdú mnohými krokmi spracovania, pokým nevznikne tabakový prášok. Ten je zapracovaný do formy navinutej tabakovej fólie, ktorá sa krája na maličké prúžky. Jednotlivé prúžky sa potom tvarujú do náplne tak, aby pliešok pohodlne prenikol dovnútra a dokázal čo najefektívnejšie náplň zahriať.

Zobraziť celú galériu (7)
Naskladané tabakové listy, ktoré sú ako prvý stupeň pri výrobe a neskôr ich nájdeš v náplniach HEETS.

Okrem tabakovej náplne obsahujú HEETS aj filter s biopolymerovým filmom vyrobeným z kyseliny mliečnej, ktorá sa získava z cukrovej trstiny alebo škrobu. Ten z aerosólu odstráni prebytočnú vodnú paru a spríjemní jeho vdychovanie. Náustok filtra je z acetátu celulózy, ktorý je podobný filtru na cigarete. Takýmto fajčením výrobca deklaruje 95 % menej škodlivých chemických látok v porovnaní s cigaretami. IQOS tak doručuje chuť tabaku bez horenia a popolu.

Ako je to so zdravím?

V prvom rade je potrebné povedať, že ani elektronická cigareta a ani IQOS nie sú úplne zdravé. Ide o zdravšie alternatívy, o ktorých reálnom vplyve na zdravie sa neustále diskutuje. Keďže samotný IQOS je ešte stále svojim spôsobom novinkou na trhu s tabakovými výrobkami, štúdií zaoberajúcimi sa jeho škodlivosťou nie je veľa, pričom o e-cigaretách síce vieme o niečo viac, no stále chýbajú presné a jednotné závery z dlhodobého hľadiska, ktoré by neboli ovplyvnené viacerými faktormi.

Zobraziť celú galériu (7)
Elektronické cigarety a IQOS predstavujú vo svete nové alternatívy za fajčenie klasických cigariet. Napriek viacerým štúdiám sú síce výsledky pri vplyve na zdravie človeka nejednoznačné, no mnohí ich označujú za zdravšiu, hoci nie úplne zdravú náhradu za cigarety. Zdroj Pixabay/Startitup

Existuje však štúdia zaoberajúca sa porovnaním elektronických cigariet a IQOSu. Tá porovnávala emisie karbonylu v porovnaní s fajčením elektronickej cigarety s atomizérom Aspire Nautilus Mini a nahrievaním tabaku za pomoci IQOSu a klasickými komerčne dostupnými cigaretami Marlboro Red. Záver štúdie publikovanej v žurnáli Addiction autori zhrnuli nasledovne:

Zahrievacie tabakové produkty emitovali 5.0 – 6.4 μg/náplň formaldehydu, 144,1 – 176,7 μg/náplň acetaldehydu, 10,4–10,8 μg/náplň akroleínu, 11,0 – 12,8 μg/náplň propionaldehydu a 1,9 – 2,0 μg/náplň krotonaldehydu. V porovnaní s tabakovou cigaretou boli hladiny emisií v priemere o 91,6% nižšie pre formaldehyd, o 84,9% nižšie pre acetaldehyd, o 90,6% nižšie pre akroleín, o 89,0% nižšie pre propionaldehyd a o 95,3% nižšie pre krotonaldehyd.

E-cigareta emitovala 0,5 – 1,0 μg/12 potiahnutí formaldehydu, 0,8 – 1,5 μg/12 potiahnutí acetaldehydu a 0,3 – 0,4 μg/12 potiahnutí akroleínu, ale žiadny propionaldehyd a krotonaldehyd. Pri intenzívnejších potiahnutiach bol v prípade zahrievacích tabakových produktoch zvýšený formaldehyd, ale úrovne boli troj- až štvornásobne nižšie v porovnaní s tabakovou cigaretou.“

Ná základe týchto zistení tak vedci určili, že vyfajčenie 20 zahrievacích tabakových náplní, ktoré používa IQOS, malo za následok približne 85 % až 95 %-né zníženie expozície karbonylu v porovnaní s vyfajčením 20 tabakových cigariet.

V tom istom ponímaní bolo príslušné zníženie zistené aj v prípade vyfajčenia 5 g liquidu do elektronických cigariet v rozsahu 97 % až > 99 %. Jednoducho povedané, z hľadiska emisií nebezpečných látok sú zdravšie e-cigarety tesne nasledované náplňami pre IQOS.

Zdravšie náhrady klasických cigariet

Celkovo tak ide v oboch prípadoch o bezpečnejšiu alternatívu ku klasickému fajčeniu, no tvrdiť, že oba spôsoby sú zdravé, nie je správne. V tejto oblasti je potrebný ešte ďalší výskum, no doterajšie výsledky vyzerajú sľubne. Hoci sa IQOS postupne dostáva na čoraz viac trhov, elektronická cigareta je stále ohrozenejším artiklom v mnohých krajinách, ktoré ich predaj a používanie obmedzujú.

Napriek popularite týchto náhrad za cigarety však stále platí, že najlepším riešením celého problému je prestať s fajčením nadobro. V nasledujúcom dieli nášho seriálu sa pokúsime pozrieť na rôzne regulácie, zákony a zákazy v súvislosti s e-cigaretami.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP