Elektronické cigarety #2: Protichodné výsledky štúdií vnukajú ľuďom rozličné informácie

V prvej časti nášho nového seriálu o elektronických cigaretách sme si predstavili históriu, ktorá nás doviedla od klasického fajčenia cigariet až k vapovaniu. Tentoraz sa pokúsime objektívnym okom pozrieť na to, či sú elektronické cigarety skutočne zdravšou alternatívou ku klasickej cigarete a čo hovoria o vplyve vapovania na organizmus štúdie.

Už v minulej časti sme čo-to načrtli o cigaretách a miliardovom biznise, ktorý sa okolo fajčenia točí. Veľké korporáty, či už tabakové alebo dokonca zdravotnícke, sa v snahe o udržanie svojho biznisu s cigaretami a zdravotníckymi preparátmi, akými sú nikotínové náplaste a podobne, snažili popierať rôzne štúdie. V snahe zachovať svoj biznis boli schopné vytvárať a financovať štúdie, ktoré by vniesli do sveta vapovania rozkol a pochybnosti o ich účinku na organizmus človeka.

Zobraziť celú galériu (11)
Vapovanie sa stalo predmetom mnohých rôznych štúdií. Viaceré z nich však prichádzajú s rozporuplnými závermi, čoho príčinou môže byť v istej miere aj zaujatosť autorov. Zdroj:Pixabay

V snahe zdiskreditovať jednu z najlepších náhrad za klasické cigarety sa im podarilo vo viacerých krajinách elektronické cigarety zakázať s odvolaním na to, že elektronické cigarety obsahujú nikotín. Na druhej strane však máme plné výklady voľne predajných cigariet či náhradných nikotínových zdravotníckych výrobkov, ktoré zakázané nie sú.

Zobraziť celú galériu (11)
V oblasti fajčenia elektronických cigariet sa uskutočnilo už množstvo výskumov, viaceré z nich neposkytujú dostatočné a relevantné výsledky. Naopak, mnohé sú kontradiktívne. Zdroj: DashVapes/YouTube

V tejto časti sa teda pokúsime čo najobjektívnejšie pozrieť na to, čo hovoria o vapovaní vedecké štúdie a aké sú ich závery o jeho vplyve na zdravie človeka a organizmus. V tomto smere nám môže veľmi pomôcť štúdia s názvom Systematické preskúmanie účinkov elektronických cigariet na zdravie , ktorú  spravili vedeckí pracovníci z Dánska.

Zobraziť celú galériu (11)
Dánski vedci potvrdili rozpory v mnohých uskutočnených štúdiách, ktoré prišli s odlišnými závermi. Zdroj: Pixabay

Vo svojej štúdii sa zaoberali efektom fajčenia elektronických cigariet na zdravie človeka a ich závery sú naozaj zaujímavé. Na základe preskúmania 76 rôznych štúdií zistili, že v 36% z nich mali autori konflikt záujmov, pričom výsledky väčšiny z nich boli nekonzistentné a kontradiktívne. Mnoho z nich vyvodilo závery na základe zdroja financovania výskumu.

Z dôvodu chýbajúceho dlhodobého výskumu a často aj nesprávnych metodologických postupov neboli autori schopní vyniesť rozhodujúci verdikt či je, alebo nie je vapovanie úplne bezpečné. Lepší pohľad na celú vec nám prinesú zistenia dánskych autorov na základe jednotlivých štúdií.

Vyberaj si správne, kvalitné a overené e-liquidy

Zo záverov viacerých štúdii vyplýva, že dôležitý je tiež správny výber e-liquidov. Práve tie niektorí výrobcovia označujú nesprávne a chybne, prípadne zavádzajú pri popise obsiahnutých látok. Tie vo väčšine tvorí propylénglykol spolu s nikotínom a príchuťami, pričom isté vzorky obsahujú aj glycerín. V niektorých liquidoch boli zistené aj škodlivé látky ako jemné a ultrajemné častice, cytotoxicity, škodlivé kovy či karcinogénne nitrozamíny špecifické pre tabak a karbonyly.

Zobraziť celú galériu (11)
Hoci sa štúdie pri výskume liquidov úplne nezhodujú, je viac než vhodné pri kúpe liquidu dbať na jeho správny výber, s ktorým vaperom poradia aj predajcovia. Zdroj: Pixabay

V tomto prípade je však potrebné uviesť, že pri zisteniach škodlivých látok v obsahu e-liquidov boli štúdie nejednotné. Niektoré zistili vysokú koncentráciu škodlivých látok, ktorá bola údajne taká vysoká ako v prípade klasickej cigarety a v niektorých prípadoch dokonca vyššia. Väčšinové množstvo štúdií ale zistilo nízke alebo len stopové hladiny koncentrácie škodlivých látok.

Zobraziť celú galériu (11)
Výskum v oblasti vapovania neobišiel ani samotné liquidy, teda náplne do elektronických cigariet. Výsledky výskumov sú opäť vo viacerých prípadoch rozdielne. Zdroj: Monster Vape Labs/YouTube

Jedna zo štúdií dokonca uviedla, že pri nastavení vysokých hodnôt výkonu batérie sa odparuje z e-liquidu viac škodlivín. V iných prípadoch rozhodovala samotná príchuť e-liquidu, kde niektoré arómy, ako napríklad škorica, mali silné cytotoxické účinky. Ako však autori štúdie podotýkajú, mnohé štúdie testovali len vybrané e-liquidy a nezobrali do úvahy širšiu variabilitu výberu iných značiek. Napriek tomu na základe týchto záverov radíme pri vapovaní vyberať si e-liquidy so zvýšenou pozornosťou.

Ako je na tom vplyv vapovania na organizmus človeka? Štúdie sú nejednotné

Pokiaľ ide o vplyv vapovania na organizmus, pľúca sú primárnym cieľovým orgánom. Experimentálne štúdie zistili po veľmi krátkodobej expozícii účinky, ktoré pripomínajú obštrukčné účinky pozorované pri klasickom fajčení, aj keď vplyv vapovania na funkciu pľúc bol menší ako pri fajčení. Viaceré štúdie sa v pozorovaní vplyvu vapovania na pľúca rozchádzajú.

Zobraziť celú galériu (11)
Fajčenie cigariet je jedným z hlavných dôvodov vzniku mnohých druhov rakoviny. Výskumy však preukázali, že vapovanie môže byť zdravšou alternatívou za klasické cigarety. Zdroj: Pixabay

Niektoré zistili, že krátkodobé vapovanie nevyvolalo významné zníženie pľúcnych funkcií, približne polovicu toho, čo bolo pozorované pri fajčení. Iné zas hovoria, že krátkodobé vapovanie bolo spojené so zvýšeným prietokovým odporom vzduchu, aj keď boli pľúcne funkcie hodnotené spirometriou považované za normálne.

Zobraziť celú galériu (11)
Pri pozorovaní subjektov v štúdiách došlo k nejednotným záverom a výsledky niektorých výskumov vyvracajú závery ostatných. Zdroj: Unsplash

Štúdia zahŕňajúca zdravých dobrovoľníkov, ako aj pacientov s astmou a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc tiež ukázala, že 10 minút vapingu spôsobilo okamžitú významnú obštrukciu dýchacích ciest. To je napríklad v kontraste s retrospektívnym spätným pohľadom a subjektívnym zlepšením astmy iných štúdií.

Zobraziť celú galériu (11)
Vapovanie umožňuje aj inhaláciu odpareného liquidu s obsahom nikotínu, ktorý môže viesť k vzniku srdcovo cievnych ochorení. Niektoré štúdie ale tieto tvrdenia nepotvrdili. Zdroj: Pixabay

Ak sa pozrieme na vplyv vapingu na srdce a kardiovaskulárny systém, niektoré hlásia po krátkodobom vapingu zvýšený srdečný tep a diastolický krvný tlak. Naopak, iné štúdie zas nepotvrdili žiadne zvýšenie srdečného tepu alebo tlaku, ale zistili zvýšenie saturácie kyslíkom. Iná zasa vyhodnocovala dlhodobých používateľov elektronických cigariet a zistila mierne zvýšenie diastolického krvného tlaku, ale žiadny účinok na srdcové funkcie.

Najstupídnejšia štúdia vôbec?

Jedna z množstva rôznych štúdií sa však odvoláva na svoje výsledky publikované v časopise Journal of Criminal Justice, podľa ktorých je vaping, teda fajčenie elektronických cigariet, úzko spojené s podnecovaním násilia v rôznych formách. „V niektorých prípadoch je vaping spojený s vyšším rizikom delikvencie ako iné tradičné substancie,“ píše sa v úvode. Na štúdii pracovali univerzity v Texase a San Antóniu, ktoré skutočne prišli s takýmto záverom. Otvára teda vapovanie dvere do sveta kriminality a násilia? Rozhodne nie. Spojenie tejto alternatívy za klasické cigarety s kriminálnym správaním subjektov je teda nanajvýš nevhodné.

Podobne by totiž mohli štúdie pokojne spojiť kriminalitu s pitím vody alebo zvaliť vinu u kriminálnikov fajčiarov na cigarety. Pri tomto skúmaní sa pritom autori sústredili na malé množstvo školákov. Jedným z ďalších záverov štúdie je, že „na potlačenie tohto nebezpečného nového trendu v drogách sú potrebné politické a metodické iniciatívy.“ Týmto spôsobom tak štúdia zároveň prepája vaping s užívaním drog. Isteže, nikotín je vysokonávoková, avšak povolená látka, ktorá je jednou z hlavných príčin fajčenia u vyše 1 miliardy ľudí.

Zobraziť celú galériu (11)
Štúdia univerzít z Texasu a San Antónia uvádza, že vapovanie je zodpovedné aj za nosenie zbraní do škôl. Zdroj: Pixabay

Jeho účinky sú však neporovnateľné s prípadmi užívania marihuany, kokaínu a iných drog. Patrí táto štúdia len medzi ďalšie, ktoré sa snažia uškodiť elektronickým cigaretám? Vzhľadom na vyvodené závery je odpoveď viac než jasná. Nie je totiž na mieste spájať vapovanie s bitkami v školách, nosením zbraní do škôl, rozkrádaním majetku či podobnými delikvenciami. Takéto porušovanie zákona totiž závisí od jednotlivcov a vaping nemá čo dočinenia s ovplyvňovaním ich myslenia a chovania, ktoré by viedlo ku kriminalite.

Je teda vaping nebezpečný, alebo naopak bezpečný?

Na túto otázku je ťažké odpovedať. Ako si môžeš všimnúť v predchádzajúcich riadkoch, mnohé štúdie sa vo svojich záveroch rozchádzajú a sú kontradiktívne, čo naznačili už aj dánski vedci vo svojom výskume. Za takéto zistenia a závery je zodpovedný faktor financovania štúdií a tiež zaujatosť ich autorov. Väčšina štúdií ale vychádza v prospech vapingu a jeho vplyvu na zdravie.

Zobraziť celú galériu (11)
Vapovanie je stále sa rozširujúcim trendom fajčenia u mnohých ľudí, ktorí sa týmto spôsobom snažia prestať s fajčením klasických cigariet. Zdroj: Unsplash

Považovať vaping za úplne zdravý spôsob fajčenia nie je až také múdre. Napriek jeho rastu však stále platí, že najlepším riešením celého problému je prestať s fajčením nadobro. Aby bolo v tejto otázke jasno, je potrebný dlhodobý výskum a hlavne nezaujatosť jeho autorov. Môžeme sa ale zhodnúť v tom, že ide o určite zdravšiu alternatívu ku klasickému fajčeniu, ktorá už pomohla množstvu tuhých fajčiarov zbaviť sa tabakovej cigarety. Aký je tvoj názor na vaping a jeho vplyv?

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP