O informátorovi a hackerovi menom Edward Snowden po?ul zrejme ka?dý z nás. Príbeh tohto pána bol dokonca nedávno sfilmovaný, no ak o ?om napriek tomu stále ni? nevie?, v skratke ide o osobu, ktorá zverejnila citlivé informácie o fungovaní americkej Národnej bezpe?nostnej agentúry (NSA).

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Snowden sa e?te v roku 2013 zaslú?il o odhalenie citlivých vládnych dokumentov, ktoré informovali o masívnom odpo?úvaní amerického ?udu vy??ie zmienenou bezpe?nostnou agentúrou. Je teda viac ako pochopite?né, ?e za vypustenie týchto informácií vláda USA Snowdena príli? v láske nemá. V spojitosti s jeho menom sklo?ovali vrchní predstavitelia slová, ako zradca ?i ?pión a celkom ur?ite by sa mu tak dostalo nepekného trestu za vlastizradu. Následne bol tak Edward nútený po?iada? viacero ?tátov o azyl, ktorý mu v?ak pridelený nebol. Pod podmienkou, ?e prestane spôsobova? ?kodu americkej vláde sa ho ujala Ruská federácia, v ktorej ?ije a? doteraz spolu so svojou man?elkou.

Edward Snowdenzdroj fotografie: Wired

Udelenie azylu Snowdenovi bolo jednou z mnohých prí?in opätovného zhor?enia politických vz?ahov medzi USA a Ruskom. Po zvolení Donalda Trumpa, ktorý je známy dobrými vz?ahmi s Vladimírom Putinom,v?ak za?ala ruská vláda zva?ova? jeho vydanie. Následne bol tento krok zna?ne spochybnený, pri?om sa hovorilo aj o tom, ?e nemá ís? len o prejav dobrej vôle zo strany Ruska.

Edward Snowdenzdroj fotografie: JapanTimes

Mnohí sa toti?to domnievajú, ?e Snowden s Rusmi spolupracoval a predal im tak ?al?ie utajené informácie. Vláda na ?ele s Vladimirom Putinom, ako aj samotný Edward, tieto tvrdenia ale rázne odmietajú. K vydaniu Snowdena nakoniec predsa len v doh?adnej dobe nedôjde, nako?ko mu bol pred??ený ruský azyl o ?al?ie dva roky.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
86%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]