Starnutie je pokladané za normálny biologický proces ovplyvňujúci každý organizmu. Je to pomalý proces, pri ktorom sa postupom času zhoršujú mnohé biologické funkcie. Práve degradácia biologických funkcií sa uvádza ako hlavný rizikový faktor mnohých závažných ochorení.

V novej štúdii publikovanej v žurnále Aging sa vedci z Tel Avivskej univerzity domnievajú, že existuje spôsob, ako túto degradáciu nielen oddialiť, ale i zvrátiť, čo by jedného dňa mohlo viesť k predchádzaniu chorôb, ako je rakovina, cukrovka alebo demencia, o téme informoval web Insider.

Kyslíková terapia zabraňuje zhoršovaniu niektorých znakov starnutia

Nová klinická štúdia realizovaná v Tel Avive, ktorej sa zúčastnilo 35 zdravých osôb vo veku nad 64 rokov, dokazuje, že hyperbarická kyslíková terapia by mohla zabrániť zhoršovaniu určitých znakov procesu starnutia, informoval web Independent.

Konkrétne vedci zistili, že špeciálna kyslíková terapia vedie k zlepšeniu dvoch biologických indikátorov starnutia – skracovanie telomér (koncové časti chromozómov) a akumulácia senescentných buniek (staré, nesprávne fungujúce bunky).

Hyperbarická kyslíková terapia je liečebná metóda založená na dýchaní kyslíka v podmienkach zvýšeného atmosférického tlaku. V terapii sa využíva tzv. hyperbarická komora, čo je tlaková nádoba určená na zvyšovanie tlaku vzduchu alebo iného plynu (napríklad kyslíka).

Výsledky výskumu boli nesmierne pozitívne

Participanti výskumu boli umiestňovaní do hyperbarickej komory päť dní v týždni celkovo 3 mesiace, kde po dobu 90 minút dýchali 100 % kyslík. Pobyt v tejto pretlakovej komore predĺžil participantom dĺžku niektorých telomér až o 20 %, čo sa doteraz u ľudí považovalo za nemožné – predchádzajúce štúdie hovorili o 2 až 3 % zvýšení.

Okrem toho sa participantom zmenšil aj počet senescentných buniek až o 37 %. Uvedené výsledky boli overené odberom krvi na začiatku, po tridsiatom a po šesťdesiatom sedení, posledný odber sa uskutočnil 1 až 2 týždne po skončení terapie.

Podľa vedcov takýto nárast dĺžky telomérov a zníženie počtu senescentných buniek je ekvivalentom toho, akoby telá participantov boli na bunkovej úrovni o 25 rokov mladšie.

Hyperbarická komora, do ktorej boli participanti umiestnení. Shamir Medical Center

Za zmienku stojí aj to, že účastníci experimentu nepodstúpili nijakú úpravu životného štýlu alebo stravovania – čo by mohlo viesť k miernemu predĺženiu telomér. Je teda zrejmé, že účinky boli výsledkom toho, že hyperbarická komora vyvolala stav hypoxie, ktorý spôsobil regeneráciu buniek.

Zatiaľ však nie je jasné, ako môže takéto predlžovanie telomér ovplyvniť starnutie a chronické choroby, pretože sa to nikdy predtým nepodarilo. Výskum však ukazuje, že tento ukazovateľ starnutia môžeme zmerať a možno aj ovládať.

Celý výskum, ktorý pritiahol pozornosť mnohých vedcov, však bude vyžadovať ďalšie testovania, pretože bol aplikovaný iba na veľmi malú vzorku.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom