Smartfóny máloktorej spolo?nosti sú diskutované tak ?asto ako tie s logom nahryznutého jablka na zadnej strane. Za v?etko jasne hovorí o?akávaný iPhone 8, o ktorom sa prvé informácie objavili tesne po oficiálnom odhalení sú?asnej generácie ozna?enej ?íslom 7. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Búrlivé diskusie neutíchajú ani v týchto d?och, ba dokonca naberajú na obrátkach. Na svetlo sveta toti?to stihlo za posledných pár tý?d?ov vypláva? viacero zaujímavých informácií, ktoré hovoria napríklad o revolu?nej selfie kamere ?i netradi?nej OLED obrazovke s uhloprie?kou 5,8-palca, z ktorých bude klasicky vyu?ite?ných len 5,15-palca. Zvy?ok displeja má by? akousi funk?nou plochou, ktorá by mala nahradi? ikonické okrúhle domovské tla?idlo. Rovnako sa povráva, ?e pripravovaná novinka zrejme vôbec neponesie skener odtla?kov a hlavným overovacím prvkom bude rozpoznávanie tváre.

Apple iPhone 7 Plus mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografie: Dribble

Najnov?ie správy zas informujú o tom, ?e sa predstavenie iPhonu 8 bude kona? neskôr ako sme pôvodne o?akávali. Údajne za to mô?u neutíchajúce práce na dizajne, pri?om sú testované viaceré druhy materiálov, textúr a farieb. Predstavenie sa tak mô?e uskuto?ni? niekedy v septembri, no pokojne sa mô?e sta?, ?e reálne bude toto revolu?né zariadenie dostupné a? niekedy v novembri. To znamená, ?e sme stále poriadne ?aleko od toho, aby sme tento o?akávaný model dr?ali vo svojich rukách. Okrem toho stále nie je známy jeho finálny dizajn, no v?aka dizajnérovi menom AlHasan Husni si o ?om mô?eme vytvori? akú-takú predstavu.

zdroj fotografie: Dribble

Nenechaj si ujs?
Prevádzkový zisk Apple bol v minulom roku výrazne vy??í v porovnaní so Samsungom

Ten toti?to vytvoril zaujímavý dizajnový koncept, ktorý je zalo?ený na v?etkých doteraz známych únikoch. ?ikovný dizajnér tie? obalil systém iOS 11 do ?tmavého módu?, na ktorý pou?ívatelia Apple zariadení netrpezlivo ?akajú u? nieko?ko rokov. Takýto mód by navy?e mohol zna?ne zredukova? spotrebu batérie, nako?ko by pri zobrazovaní ?iernej farby boli jednotlivé pixely vypnuté. Pod displejom sa nachádza spomínaná funk?ná ?as?, ktorá slú?i na vyvolanie multitaskingu, pri?om taktie? nahrádza domovské tla?idlo. iPhone 8 by teda mohol vyzera? aj takto.

zdroj fotografie: Dribble

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
44%
Neznášam to
22%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]