Fanú?ikovia kultových filmov Star Wars (Hviezdne vojny) by mali spozornie?. Jeden z distribútorov toti? za?al budova? gigantický 3D model, ktorý sa bude rozprestiera? a? na 5,7 hektároch územia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?túdio Disney kone?ne poskytlo prvý poh?ad na rozsiahly model územia Star Wars, ktorý bude ?iroký 15 metrov a bude sa rozprestiera? na ploche 5,7 hektárov. Tento model má by? pritom sprístupnený verejnosti v roku 2019 v Disneylande v meste Anaheim a v Disney World v meste Orlando. Náv?tevníci si budú môc? pozrie? napríklad obchodný prístav a jednu z posledných zastávok pred Wild Space. Momentálne je dostupná uká?ka modelu na výstave D23 v Kalifornii.

star wars
zdroj fotografie: Disney

Nenechaj si ujs?
Potrebuje? zlep?i? znalosti office programov? Teraz má? mo?nos? zvý?i? svoj skill na novú úrove?

Nerdov a skalných fanú?ikov Star Wars zaujme najmä mo?nos? vies? Millennium Falcon na tajnej misii. ?al?ie miesta sa zas sna?ia zauja? klimatickým bojom medzi First Order a Resistance. Zverejnené fotografie ukazujú drsný terén, svie?e lesy pripomínajúce scény Endor v Return of the Jedi a ?truktúry kovových kantín. Pod?a webu Bloomberg bude stá? výstavba ka?dého modelu a? jednu miliardu dolárov. ?Toto je najambicióznej?ia krajina, akú sme doteraz vybudovali.?, pochválil sa Bob Chapek, predseda divízie Disney, po?as predstavenia.

star wars
zdroj fotografie: Disney

Plány pre vybudovanie modelov Star Wars boli predstavené e?te pred dvoma rokmi a Disney pre fanú?ikov s?ubovalo ?úplné ponorenie? do deja a interakciu s náhodnými postavami. ?Ke? prechádzate oblas?ami, mô?ete by? prijatí do jednej alebo druhej strany. Ste ?pión? Ste sú?as?ou Resistance alebo ste ochotní vstúpi? do First Order? Je to na vás.? – povedal Scott Mallwitz, výkonný kreatívny riadite? z Walt Disney. Dávnej?ie v tomto roku spolo?nos? sprístupnila aj model na tému Avatar. Star Wars je v?ak predsa len vä??ia legenda, ke??e prvá epizóda vy?la e?te v roku 1977 a posledná minulý rok v decembri. Star Wars ale stále neskon?ilo a ?al?ie epizódy sa o?akávajú v decembri roku 2017, máji 2018 a taktie? v máji 2019.

zdroj fotografií: Disney

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.