Vo svete hrania mnohokrát rozhoduje cena, ktorú sú hrá?i ochotní zaplati? za zariadenia. Portál PC World zostavil dva herné po?íta?e s odli?nými komponentami, ktoré sa majú výkonom vyrovna? novému Xboxu One X. Bolo mo?né vytvori? zostavu, ktorá by svojou cenovkou nepresiahla hodnotu tejto novinky? 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Microsoft nedávno odhalil nový Project Scorpio, teda konzolu Xbox One X, ktorá so sebou priná?a podporu pre hranie v 4K za cenu pribli?ne 450 ?. Po zverejnení cenovky sa na internetových fórach rozbehli búrlivé diskusie. V nich pou?ívatelia diskutujú o tom, ?i je mo?né v danej cenovej relácii posklada? rovnako výkonný po?íta?. Odpove? na tento problém poskytol portál PC World, ktorého ?lenovia vytvorili dve testovacie zostavy zalo?ené na podobných komponentoch. Tie mali zvládnu? hranie hier v 4K pri 30 fps podobne ako to doká?e nový Xbox One X.

zdroj fotografie: Screenshot/YouTube/Xbox

Nenechaj si ujs?
Atari sa po viac ako 20 rokoch vracia do boja! ?oskoro predstaví novú konzolu

Jeden z dvojice bol postavený na komponentoch od spolo?nosti AMD, zatia? ?o druhý z nich obsahoval technológie od konkuren?ného Intelu. Po?íta?e do vienka dostali opera?nú pamä? RAM o kapacite 8 GB, grafickú kartu Radeon a vnútorné úlo?isko s ve?kos?ou 1 TB. Pri výbere sú?astí po?íta?ov sa nezabudlo ani na Blu-ray mechaniku. Tá v?ak kvôli dostupnosti hier zo slu?ieb ako je Steam nemá v dne?ných herných zariadeniach príli? ve?ký význam. Vybraná bola iba z toho dôvodu, aby sa zostavy výbavou ?o najviac podobali novému Xboxu One X.

zdroj fotografie: Screenshot / PCWorld

Po zhrnutí cien za v?etky komponenty by za prvú zostavu zákazník zaplatil zhruba 580 ? a druhá verzia by ho vy?la na 730 ?. Tieto ceny v?ak nezah??ajú montá? jednotlivých sú?iastok. Pri porovnaní s cenovkou za novú hernú konzolu od Microsoftu vidíme, ?e Xbox One X je v tomto prípade jednozna?ným ví?azom. Dá sa v?ak o?akáva?, ?e cena komponentov v týchto zostavách e?te do konca roka mierne poklesne. Je ale nepravdepodobné, aby bolo mo?né v roku 2017 posklada? po?íta?, ktorý by za cenu nového Xboxu dosiahol rovnaké schopnosti, teda hranie hier v 4K. V tomto smere má tak spolo?nos? z Redmontu oproti zástancom desktopových po?íta?ov navrch.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
13%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]