Na jese? tohto roka sa chystá kalifornská spolo?nos? Apple predstavi? svoj u? desiaty iPhone v poradí. Táto novinka sa tak nav?dy zapí?e do histórie sveta smartfónov. O mo?nej výbave nového iPhonu sme u? po?uli mnoho ?pekulácií. Najnov?ie správy od dôveryhodného zdroja v?ak priná?ajú nové informácie oh?adom ozna?enia a výbavy tejto o?akávanej novinky.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Predpovede Benjamina Geskina sú mnohokrát pravdivé a teraz v?aka informáciám priamo od zamestnanca Apple odhalil novinky týkajúce sa výro?ného iPhonu. Doteraz sa predpokladalo, ?e táto novinka bude ozna?ovaná ako iPhone 8 alebo iPhone X. Pod?a najnov?ích správ v?ak bude tento výro?ný model ozna?ený ako ?iPhone Edition?. Zmeny taktie? mali nasta? vo výbave a prevedení smartfónu. Posledný koncept nového iPhonu nazna?uje radikálne zmeny v dizajne, ktoré sa dotkli aj kon?trukcie. Jej zadnú ?as? bude miesto o?akávaného skla pokrýva? kryt vyrobený z kovu.

iPhone
zdroj fotografie: Benjamin Geskin

K tomuto rozhodnutiu sa Apple uchýlilo kvôli tomu, ?e sklo je pri páde náchylnej?ie na po?kodenie ako kovový materiál. Hlavný fotoaparát dostane dva sníma?e ulo?ené horizontálne. Táto zmena má prispie? k lep?iemu zameriavaniu h?bky po?a pri pou?ívaní fotoaparátu. To mô?e pou?ívate? vyu?i? aj pri pou?ívaní virtuálnej reality, kedy je smartfón umiestnený vo vodorovnej polohe. Duálny fotoaparát sa pod?a najnov?ích správ objaví aj na prednej strane novinky, kde bude pomáha? novej technológii 3D snímania.

iPhone
zdroj fotografie: iDrop News

Doteraz známe koncepty nového iPhonu 8/X majú mnoho nedostatkov a tieto rendery majú by? pod?a zdroja omnoho reálnej?ie. Apple je vraj dokonca na produkciu novej edície iPhonu pripravené. Ve?kým sklamaním je ale sníma? odtla?kov prstov. Mnohí fanú?ikovia sa doteraz te?ili na technológiu Touch ID, ktorá prinesie spomínaný sníma? priamo v displeji novinky. Na najnov?ích renderoch v?ak zrete?ne vidno, ?e sníma? odtla?kov prstov je umiestnený na zadnej strane smartfónu. Apple vraj na technológii zabudovaného sníma?a odtla?kov prstov pracuje, no tá nie je e?te vo finálnej fáze a je nevhodná na be?né pou?ívanie.

Nenechaj si ujs?
Toto je iPhone 8, ktorý by bol splneným snom pre v?etkých fanú?ikov spolo?nosti Apple

Prednú stranu novinky výrobca vybaví novým AMOLED displejom, ktorý bude po svojich okrajoch zahnutý v 2,5D tvare a tiahnu? sa bude a? k okrajom. Výro?ný iPhone dostane novú verziu opera?ného systému iOS 11, ktorý bude zah??a? aj vylep?eného digitálneho asistenta Siri. Batériu vraj bude mo?né nabíja? bezdrôtovou technológiou a hlavnou pohonnou jednotkou sa stane výkonný ?ipset Apple A11. Výro?ná edícia iPhonu príde na svet u? v septembri tohto roka a pár tý?d?ov po oficiálnom odhalení má prís? na pulty predajní.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
40%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]