Demontáž Meizu M3. Čo sa skrýva v útrobách tohto lákavého low-endu?

banner-redmi3pro
Spolo?nos? Meizu 25. apríla predstavila svetu zaujímavý smartfón, ktorý sa dá v domovskej ?íne zohna? za cenu pribli?ne 80 ?. Séria zariadení „M“, ktorá je zameraná na mladú generáciu, robí riadite?ovi tejto spolo?nosti ur?ite nesmiernu rados?. Pod týmto ozna?ením bolo doposia? predstavených 6 zariadení, z ktorých bolo dokopy predaných viac ako 20 miliónov. M3-ka má obrovský potenciál na to, aby vládla smartfónom do 100 ?. 

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Samotný proces demontá?e zariadenia je pomerne jednoduchý a riadi sa základnými pravidlami. Prvý krok demontá?e spo?íva v odskrutkovaní dvoch skrutiek, ktoré sú umiestnené po stranách microUSB konektora.

Meizu M2 16GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

 

meizu-m3-demontaz10
Po tomto kroku sta?í vzia? do ruky prísavku, pomocou ktorej oddelíme samotné zariadenie od plastovej vani?ky, v ktorej je obalené. Následne získavame prístup k v?etkým ostatným ?astiam zariadenia.

meizu-m3-demontaz9
Za zmienku stojí, ?e v?etky tieto ?asti sú chránené plastovými krytmi, ktoré pravdepodobne slú?ia na ich ochranu pred pádmi zariadenia, ke??e vani?ka, v ktorej je zariadenie obalené je z ve?mi tenkého a mäkkého polykarbonátu. V?etky ?asti sú dobre usporiadané a jednoducho dostupné, v?aka ?omu je zariadenie ?ahko opravite?né. Batéria s kapacitou 2840 mAh zaberá vä??inu zadnej plochy a zabezpe?í tomuto nenáro?nému prístroju nad?tandardnú dvojd?ovú výdr?. Vzh?adom na cenovku ponúka smartfón výborné kon?truk?né spracovanie. Ni??ie sa mô?ete pozrie? na zvy?ok procesu demontá?e.

meizu-m3-demontaz8

Zdroj: Gizmochina.comMydrivers.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]