Predplatné PREMIUM na mesiac ZDARMA.

Po vypuknutí pandémie COVID-19 u niektorých ľudí vznikla nedôvera voči novým vakcínam, ktoré boli jedným z najdôležitejších opatrení navrhnutých na boj. Nedôvera ľudí vznikla predovšetkým z rýchleho vývoja nových vakcín, pričom mnohí sa obávali dlhodobých účinkov na organizmus.

Táto nedôvera sa stala základom pre novú vlnu antivaxerského hnutia, ktoré neustále omieľalo tie isté slová dookola: „Vakcíny proti COVID-19 sú nebezpečné a môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy“.

Živnou pôdou pre „hnutie“ sa stal internet, najmä sociálne siete, kde ľudia nekontrolovateľne šírili rôzne konšpiračné teórie o vakcínach voči COVID-19. Zatiaľ čo jedna skupina antivaxerov sa domnievala, že COVID-19 je súčasťou spiknutia skupiny ľudí, ktorá sa snaží kontrolovať populáciu prostredníctvom 5G čipov, prípadne o tom, ako sa namiesto vakcíny podáva  „látka vyzabíjanie ľudí“.

Dôkazov šírenia týchto nezmyslov je plný Facebook. Na značnú časť z nich upozorňoval aj portál FonTech.sk, či slovenská polícia na svojej facebookovej stránke Hoaxy a podvody – Polícia SR. Hlavnou dezinformačnou témou bola podľa štátik práve pandémia COVID-19. Väčšinou sa pritom podľa polície šírili naratívy, že „očkovanie je škodlivé, neúčinné, zbytočné alebo zdravie a život ohrozujúce, že situácia s pandémiou nie je vážna a štátne inštitúcie preháňajú alebo, že pandémia je tajným plánom mocných na ovládnutie alebo vyhubenie ľudstva.“

Skupina fanúšikov invermektínu a vymyslenej štúdie, o ktorej sme informovali v samostatnom článku, je kapitolou samou o sebe.

Zavrie ústa azda každému

Teraz však nová štúdia publikovaná v žurnále Journal of Clinical and Translational Science snáď podkopne nohy aj tomu poslednému „mohykánovi“ bojujúcemu proti očkovaniu. Ide totiž o dlhodobú štúdiu založenú na veľkých dátach, ktorá odhalila, že jedna z najčastejších obáv z očakávania proti COVID-19 je číri nezmysel.

pfizer

Táto rozsiahla štúdia totiž zahŕňa stovky tisíc vojenských veteránov, pričom dospela k záveru, že existuje len úplne zanedbateľné riziko vzniku krvnej zrazeniny v dôsledku vakcinácie proti COVID-19.

To, že riziko je zanedbateľné, neznamená, že je nulové. Pravdepodobnosť vzniku krvných zrazenín je však mnohonásobne vyššie u ľudí, ktorí nie sú očkovaní a nakazia s SARS-CoV-2, ukazuje štúdia. Vzhľadom na to, že antivaxeri odmietali aj bezpečnostné opatrenia, bolo riziko infikovania taktiež vyššie.

Ako sa vyjadril hlavný autor štúdie Peter Elin pre portál ScienceAlert, „táto populačná štúdia zistila, že existuje len triviálne riziko VTE (venózna trombóza – upchatie žíl spôsobené krvnou zrazeninou) po očkovaní proti COVID-19. Vzhľadom na veľké riziko VTE z infekcie COVID-19 pomer rizika a prínosu silne uprednostňuje očkovanie.“

Uvedené bolo zrejmé našťastie väčšine obyvateľstva a samozrejme aj odborníkom. Asi aj preto bolo vo svete do dnešného dňa podaných viac než 9,23 miliárd dávok vakcín proti COVID-19.

Podľa aktuálnych štatistík dostupných na webe WHO na Slovensku bolo k 12. marcu podaných celkovo 7 213 911 dávok vakcín, čo predstavuje 132,3 dávok na 100 ľudí. Pre porovnanie, celosvetový priemer predstavuje 120 dávok na 100 ľudí.

Napriek tomu, že značná časť obyvateľstva sa nechala zaočkovať, na internete sa šírili rôzne správy, ako očkovanie vakcínami COVID-19 spôsobuje krvné zrazeniny. Tieto dezinformácie sa šírili aj napriek nulovým dôkazom o významnom riziku očkovania.

Štúdia založená na veľkom množstve údajov

Aj z tohto dôvodu sa vedci ako Elkin podujali štúdie, ktorá zahŕňala údaje celkovo od 1 177 362 ľudí. Presnejšie štúdia zahŕňala 855 686 očkovaných pacientov a 321 676 neočkovaných pacientov. Poslední zmieňovaní predstavovali kontrolnú skupinu.

Z 855 686 príjemcov vakcín dostalo 388 920 vakcínu Pfizer, 417 183 vakcínu Moderna a 49 583 vakcínu Janssen (Johnson & Johnson). Príjemcovia vakcíny Janssen boli v priemere mladší ľudia ako príjemcovia vakcíny Moderna a Pfizer.

Ilustračný obrázok/Freepik

Čo sa týka samotných vakcín, išlo o vakcíny, ktoré boli dostupné a schválené v USA. Konkrétne šlo o Pfizer-BioNTech BNT162b2, Moderna mRNA-1273 a Janssen Ad26.COV2.S. Treba tiež upozorniť, že všetky spoločnosti vykonávali tiež vlastné štúdie, pričom tie preukázali, že neexistuje žiadne zvýšené riziko hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcnej embólie pri podávaní.

Obdobie výskumu začalo 1.1. 2020 (tesne pred prvým prípadom objaveným v USA) a skončilo 3.6. 2022, pričom štúdie sa zúčastnili iba osoby od 45 rokov, ktoré dostali aspoň jednu dávku vakcíny proti SARS-CoV-2 a to minimálne 60 dní pred skončením výskumu. Všetci očkovaní pacienti boli kontrolovaní do 60 dní od očkovania.

Spomínanú kontrolnú (porovnávaciu) skupinu predstavovali americkí veteráni vo veku 45 a viac rokov, ktorí samozrejme neboli očkovaní. Všetci pacienti v štúdii (nie iba v kontrolnej skupine) nemali ani jeden pozitívny test na COVID-19, pričom všetci boli aspoň raz testovaní. Týmto spôsobom sa vedci snažili vylúčiť z výskumu ľudí z ochorením COVID-19, aby sa vylúčilo VTE súvisiace s COVID-19.

Výskumníci systematicky zahrnuli do svojich analýz aj viaceré klinické faktory, ktoré sú známe ako rizikové faktory pre vznik VTE, vrátane veku, pohlavia, etnickej príslušnosti a indexu telesnej hmotnosti. Tieto faktory boli zahrnuté s cieľom vyhodnotiť akýkoľvek možný vplyv vakcín na riziko vzniku VTE u jednotlivcov s rôznymi charakteristikami. Tento prístup umožnil presnejšie účinnosť a bezpečnosť vakcín v populáciách s rôznym rizikom VTE.

Riziko je triviálne

Ako uvádzajú vedci v tlačovej správe, štúdia bola spustená s cieľom zistiť, či existuje súvislosť medzi očkovaním proti ochoreniu COVID-19 a zvýšeným rizikom vzniku VTE.

Vo výsledku štúdia ukázala, že očkovaní jedinci mali mieru VTE na úrovni 1,3755 na 1000 ľudí, čo bolo o 0,1 % nad východiskovou hodnotou VTE 1,3741 na 1000 ľudí (neočkovaná / kontrolná skupina).

Z tabuľky uvedenej nižšie tiež vyplýva, že v kontrolnej skupine sa vyskytlo 442 prípadov (321 676) VTE počas 60-dňového obdobia medzi 21.11. do 31.12. 2021 a 2 388 prípadov (855 686 veteránov)  VTE v očkovanej skupine.

Peter L. Elkin/Cambridgeorg

Nadmerné riziko pripadá na 1,4 prípadu na milión očkovaných pacientov. Vzhľadom na skutočnosť, že miera VTE u pacientov s COVID-19 je o niekoľko rádov vyššia, je možné považovať toto riziko za skutočne triviálne.

„V štúdii s americkými veteránmi vo veku od 45 rokov sme pozorovali minimálne zvýšenie rizika VTE po očkovaní proti SARS-CoV-2. Zvýšenie predstavovalo 0,1 % percenta alebo 1,4 prípadov na 1 000 000. To platilo pre vakcíny mRNA aj adenovírusové vektorové vakcíny, hoci sa riziko VTE zdalo byť triviálne nižšie pri vakcíne Moderna v porovnaní s vakcínami Pfizer alebo Janssen,“ uvádza sa v štúdii.

Čo sa týka jednotlivých výsledkov, tie vyzerali nasledovne:

  • Janssen – 1,3761 na 1000 ľudí
  • Moderna – 1,3751 1000 ľudí
  • Pfizer – 1,371317 1000 ľudí

„Miera VTE pri vakcíne Janssen a Pfizer boli vyššie ako miera VTE pri vakcíne Moderna,“ uvádza sa v štúdii.

Štúdia teda preukázala podobné výsledky ako napríklad Celoštátna štúdia z Francúzska, ktorej sa zúčastnili osoby vo veku od 75 rokov. Vo Francúzsku pritom experti neregistrovali žiadne zvýšenie PE (pľúcnej embólie) počas 14 dní po očkovaní vakcínou Pfizer. Rovnako tiež údaje z Izraela, kde sa štúdie zúčastnilo 884 828 osôb s mediánom vo veku 38 rokov, kde sa nepreukázalo zvýšené riziko PE alebo iných trombóz.

Jednoducho povedané, najnovšie štúdie jednoznačne ukazujú, že v skutočnosti existuje len triviálne riziko vzniku krvnej zrazeniny spojenej s očkovaním proti COVID-19. Toto riziko je navyše úplne zanedbateľné, ak sa pozrieme na fakt, že VTE sa vyskytuje až v 8 % prípadov hospitalizovaných pacientov s COVID-19.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú