Pokia? si aj ty pred pribli?ne desiatimi rokmi fi?al na legendárnom CS-ku 1.6, potom ?a nasledujúce videá ur?ite budú zaujíma?. Aj Slovensko toti? malo vzácnych hrá?ov a tímy, na ktoré sa nesmie len tak zabudnú?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za v?etkým stojí jeden z pamätníkov CS, ktorý na svojom YouTube kanáli ponúka poh?ad na legendárne videá. Konkrétne sa jedná o ?es? záznamov týkajúcich sa najmä Fu.sk z roku 2007, HW4UM Paypack z roku 2006 a The Playground 1/2. Mnohí si zrejme budú najviac pamäta? na Fu.sk, v ktorom predviedol svoje neskuto?né zru?nosti Dev1, ale aj Greg1 ?i uNreaL.

Nenechaj si ujs?
Celý herný svet sa raduje. Microsoft ohlásil príchod Age of Empires 4

Takýmto typom videí sa hovorí ?fragmovies?, no ke??e niektoré z nich vznikli a? pred desiatimi rokmi, nemô?eme o?akáva? vysokú kvalitu. Av?ak práve nízke rozlí?enie dáva takýmto nostalgickým videám ten správny ?mrnc. Ich pozeraním sa nám ale nevynárajú spomienky iba na vtedaj?iu Counter-Strike komunitu, ale aj celkovo na za?iatky elektronického ?portu, ktorý je dnes u? úplne be?nou zále?itos?ou.

Tak ?o, ktoré video ti dodalo najvä??iu dávku nostalgie? Poprípade ak pozná? ?al?ie zaujímavé kúsky, mô?e? sa o ne s nami podeli? v komentároch.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.