Aj technicky zdatnej?í pou?ívatelia smartfónov sa len málokedy pú??ajú do ich rozoberania. Vo vnútri týchto zariadení sa toti? nachádza ve?ké mno?stvo malých komponentov, ktoré sa mnohokrát ?a?ko zhá?ajú. To v?ak neplatí pre ?alekú ?ínu, kde sa Scotty Allen rozhodol posklada? si svoj vlastný iPhone 6S. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Celý priebeh svojho projektu zachytil na videu. V?etko za?alo h?adaním tých správnych komponentov u ?ínskych (neautorizovaných) predajcov sú?iastok pre iPhone 6S. Na poskladanie vlastného smartfónu je potrebné poriadne mno?stvo sú?iastok od oby?ajných skrutiek, a? po displej ?i kryt zariadenia. V?etky potrebné komponenty Scotty kúpil v malých obchodoch s elektronickými sú?iastkami, ktoré sú v ?íne takmer na ka?dom rohu. Najvä??ím problémom v?ak bola základná doska.

zdroj fotografie: Scotty Allen

Nenechaj si ujs?
Aj tvoj star?í iPhone mô?e vyzera? ako luxusná verzia iPhone 7. Sta?í ti k tomu len málo

Spo?iatku sa Scotty sna?il o výrobu vlastnej mati?nej dosky, no spájkovanie ve?kého mno?stva sú?iastok mu dalo zabra?, a tak to vzdal. Miesto toho si kúpil opravenú základnú dosku priamo z obchodu, kde na ?u predajca dokonca poskytoval záruku. Prvý kus obsahoval men?iu chybu, no v?aka záruke ju reklamoval a predajcu mu ju ochotne vymenil. Kompletizácia celého iPhonu 6S je nesmierne náro?ným projektom, no výsledok stojí za to! V?etky komponenty pre iPhone 6S stáli v ?íne pribli?ne iba 280 ?.


zdroj fotografie: Scotty Allen

Ak by sme v?ak do tejto sumy zarátali aj cenu nástrojov a v?etky pokazené sú?iastky, tak by sa výsledná ?iastka vy?plhala aj nad 1000 ?. Napriek vysokým nákladom je tento projekt dôkazom, ?e ?ína je rozmanitou krajinou, kde ni? nie je nemo?né. ??ínsky trh s komponentami pre smartfóny ma naozaj fascinoval. Ke? niekto navrhol ?i je mo?né posklada? si vlastný smartfón len zo sú?iastok z ?ínskych obchodov, okam?ite som sa chytil príle?itosti, aby som pochopil, ako to tu vlastne funguje.? – Scotty Allen

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
21%
Páči sa mi to
64%
Chcem to
2%
Mám to
7%
Nepáči sa mi to
5%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]