Predaj ekologickej?ích ?presúvadiel? najmä s elektrickým pohonom má v sú?astnosti ?oraz vä??í úspech. Do tohto trendu sa zapojila aj ?eská Alza, ktorá prednedávnom za?ala predáva? elektromobily Tesla. Teraz v?ak prichádzajú na rad elektrické motorky. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O predaji Tesiel od Alza.cz sme ?a u? informovali. I?lo preva?ne o skladové zásoby automobilov, kde nebola mo?nos? vlastnej personifikácie a prípadný záujemca sa tak musel uspokoji? s ponúkanou výbavou.

Tesla bola naozaj len za?iatok

Bohu?ia? v?ak boli cenami a? príli? vysoko, ?o neviedlo k ve?mi dobrým predajom. Teraz to Alza.cz skú?a s iným sortimentom, no s rovnakým pohonom – elektrickým.

zdroj fotografie: alza.cz

Predáva? sa budú preva?ne elektromotorky od amerického výrobcu Zero Motorcykles. Momentálne je k dispozícii 9 kusov, ktoré sa postupne za?ínajú predáva?. Dojazd pri najvýkonnej?ích verziách je a? 259 kilometrov. Najvä??ou výhodou elektrického pohonu je okam?itý nástup výkonu.

Ceny, ktoré príli? nepote?ia

Tieto motocykle sú zárove? aj ?ah?ie a úrove? hluku je v podstate nulová, respektíve minimálna. To ale mô?e by? aj pomerne riskantné, nako?ko motorkár, ktorého nie je po?u?, je vystavený omnoho vy??iemu riziku na cestách.


zdroj fotografie: alza.cz

Na výber sú rôzne výkonnostné aj dojazdové verzie, ako aj dve prevedenia motocyklov. Celkový výkon sa pohybuje na úrovni 11 – 52 kW. Ceny za?ínajú na pribli?ne 13 000 ?. Najdrah?ia verzia s dojazdom spomínaných 259 kilometrov vychádza a? na poriadne mastnýc 19 000 ?, za ?o sa dá kúpi? u? naozaj solídna ?portová / enduro motorka, na ktorú sa dá prejs? omnoho dlh?ia vzdialenos?. Ka?dopádne ide o zaujímavú ponuku, ktorá mô?e oslovi? ur?itú skupinu ?udí.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
83%
Neznášam to
17%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak