Vývoj elektromobilov napreduje neskuto?ným tempom a tie sa tak za?ínajú ?íri? do celého sveta. Elektromobily Tesly mô?eme stretáva? aj na na?ich cestách ?i u? v susedných ?echách, kde re?azec Alza rozbehol ich predaj.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ver ?i nie, nejde o ?iaden oneskorený 1. apríl, preto?e v ponuke e-shopu Alza.cz teraz nájde? aj elektromobily Tesla. Kúpi? si vozidlo cez internet je predsa len omnoho jednoduch?ie ako stráca? ?as cestovaním do showroomu a na svoje auto ?aka? nieko?ko ?al?ích tý?d?ov ?i mesiacov. V?etky tieto problém vyrie?ila Alza v?aka rýchlemu predaju. V ponuke e-shopu sú zatia? iba modely Tesla S 75D a Tesla X 100D za cenu 2 999 999 K?, respektíve 3 499 999 K?. Obchod k objednávkam na tieto jedine?né elektromobily ponúka aj mnoho slu?ieb.

zdroj fotografie: Alza

Po kúpe niektorého z ponúkaných áut si mô?e? vybra? aj doru?enie ?na zna?kách?, kedy sa nebude? musie? trápi? prihlasovaním vozidla. Pozitívnou správou je tie? mo?nos? zaplati? za svoju novú Teslu kryptomenou BitCoin. Cie?om predaja týchto elektromobilov v ?echách nemá by? zisk samotnej Alzy, ale roz?írenie a spopularizovanie ekologických áut.

Nenechaj si ujs?
Alza sprístup?uje nový spôsob platby. Na jej pobo?kách mô?e? plati? bitcoinom s nieko?kými výhodami

Aby bolo ?akanie na nové auto ?o najkrat?ie, tak e-shop doru?í nové Tesly u? na druhý de? od odoslania objednávky. Mo?nos? kúpi? tieto elektromobily v internetovom obchode Alza je zatia? dostupná len v ?eskej republike a nie je jasné, ?i bude podobná slu?ba uvedená aj u nás na Slovensku.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
8%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]