?o chví?a uvidíme túto novinku v plnej paráde po?as oficiálneho predstavenia. Ako býva u? zvykom, podoba o?akávaných modelov sa nám ?asto uká?e e?te pred odhalením. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po mesiacoch ?akania a ?pekulácií fanú?ikovia Samsungu ?oskoro na svete privítajú novú vlajkovú lo? Galaxy Note 8, o ktorej sme u? po?uli mnohé chýry. Rendery a úniky predpokladaných ?pecifikácií nám doteraz vyjas?ovali, aký smartfón mô?eme z dielne Samsungu o?akáva?. Teraz nám jeho spracovanie pribli?ujú prvé reálne fotografie, ktoré do detailov zachytávajú celú podobu Note 8-?ky, vrátane pera S-Pen.

To najlep?ie v nádhernej kon?trukcii

Kvalita snímkov nie je príli? dobrá, no je dostato?ná na to, aby sme mohli vidie? krásne zahnutý, bezrámikový displej. Ten bude vybavený aj funkciou ?Always On Display? a rovnakými mo?nos?ami, akými disponuje aktuálny Samsung Galaxy S8. V spodnej ?asti obrazovky nájdeme domovské tla?idlo, ktoré má by? citlivé na tlak.

zdroj fotografii: Slashleaks

Prednedávnom sa v?ak ?pekulovalo, ?e na tlak by mal by? citlivý celý displej smartfónu. Pri poh?ade na zadnú stranu v?ak mnohí pou?ívatelia ?zapla?ú?. Dôvodom nebude prítomnos? duálneho fotoaparátu, ale znova nevhodné umiestnenie sníma?a odtla?kov prstov, ktorý zo?al kritiku e?te pri predstavení aktuálnej vlajkovej lode.

zdroj fotografie: Slashleaks

Nenechaj si ujs?
Moment, na ktorý ?akalo mnoho fanú?ikov: Pozerá? sa na takmer finálne ?pecifikácie Galaxy Note 8

Podobne ako minuloro?ný model, tak aj jeho nástupca príde s perom S-Pen, ktoré dostane rovnaké vyhotovenie. Ponúknu? má tie? a? 4096 rôznych úrovní tlaku a jeho funk?nos? nebude obmedzená ani po ponorení do vody.

zdroj fotografie: Slashleaks

Tieto prvé reálne fotografie ale zrejme nebudú poslednými. Oficiálne predstavenie Samsungu Galaxy Note 8 prebehne u? 23. augusta, a tak zatia? ostáva dostatok priestoru pre ?al?ie detailnej?ie snímky, ktorých sa mô?eme do?ka? u? ?oskoro. Nová vlajková lo? kórejského výrobcu príde koncom mesiaca s tým najlep?ím hardvérom, ?pi?kový spracovaním, ale aj poriadne vysokou cenovkou. Podrobným detailom, ktoré od tohto nového phabletu o?akávame, sme sa venovali v tomto ?lánku, kde nájde? v?etky dôle?ité informácie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
60%
Neznášam to
20%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]