Pôvodný film Blade Runner z roku 1982 sa stal kultovnou zále?itos?ou a vo svojej podstate predstavoval divákom budúcnos? ?udstva. V nej boli na ?a?ké ?i nebezpe?né práce vyu?ívané ?udské klony, ktoré sa od svojich originálov takmer vôbec nelí?ili. Pokra?ovanie Blade Runner 2049 odha?uje obrovské tajomstvo, ktoré mô?e zmeni? celú zostávajúcu ?udskú spolo?nos? vo filme. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pokra?ovanie kultovnej legendy

Replikanti v pôvodnom snímku spred 35 rokov sa po rokoch útlaku vzbúrili a neskôr im bol zakázaný pobyt na na?ej Zemi. Na dohliadanie poriadku boli zriadené ?peciálne jednotky Blade Runner, ktoré mali na staros? zabi? ka?dý ?udský klon poru?ujúci zákaz. V strhujúcom pokra?ovaní tohto sci-fi filmu pátra po skrytej pravde dôstojník polície v Los Angeles, ktorého stvárnil známy Ryan Gosling. Ten je po?as svojej cesty nútený vyh?ada? pôvodného, no nezvestného Blade Runnera, Ricka Deckarda. Jeho úloha bola pridelená legende filmového plátna, Harissonovi Fordovi.

zdroj fotografie: Screenshot/Warner Bros. Pictures/YouTube

Nenechaj si ujs?
Disney buduje ohromný raj pre v?etkých nerdov. Toto je prvý poh?ad na 3D model Star Wars sveta
Budúcnos? plná technológií

Blade Runner 2049 bude ma? premiéru u? 6. októbra tohto roku. Pre náh?ad do deja filmu, ktorý sa bude odohráva? v Kalifornii v roku 2049 bol vypustený u? v poradí druhý trailer, ktorý fanú?ikov strhne do budúcnosti plnej futuristických technológií. Tento filmový snímok má na svojich pleciach re?isér Denis Villeneuve a producent sci-fi titulov ?Alien? a ?The Martian?, Ridley Scott. O tom, ?e pôjde o jeden z najo?akávanej?ích filmov za posledné roky niet pochýb a prvé dva trailery odha?ujú jeho nesmierne kvality, ktoré si v plnej paráde pozrieme u? o pár mesiacov. Nebudeme ?a v?ak ?alej napína? a pokojne si pozri tieto dve krátke ochutnávky.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]