Pri nákupe na internete sa v dne?ných d?och dá plati? rôznymi spôsobmi a jedným z najob?úbenej?ích je v posledných rokoch platba virtuálnou menou BitCoin. Táto virtuálna mena je dostupná u? od roku 2009 a ob?úbilo si ju mno?stvo zákazníkov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za úspechom BitCoinu stojí najmä to, ?e je izolovaný od v?etkých bankových systémov a zákonov. To znamená, ?e nikto nemô?e kontrolova? pe?a?ný tok ?i spôsobi? infláciu v tomto systéme. V?aka tomu sa tak hodnota tejto meny za posledné roky znásobila a ?oskoro mô?e prekro?i? hranicu a? 1800 ? za 1 BitCoin. Aj ke? mnohí analytici o?akávajú, ?e kvôli nestabilnosti hodnota BitCoinu klesne, tak ten naopak prekonáva ich o?akávania a láme rekordy.

BitCoinzdroj fotografie: Screenshot/Alltime10s/YouTube

Nenechaj si ujs?
V?aka obrovskej chybe holandskej polície je spolo?nos? Microsoft bohat?ia o 3 milióny eur

Len pred dvomi rokmi dosahovala hodnota 1 BitCoinu pribli?ne 230 ?. Zatia? je táto internetová mena na vzostupe, no kedyko?vek sa mô?e jej hodnota výrazne zmeni?. Dovtedy v?ak mô?e? silu BitCoinu vyu?i? aj ty a s trochou ??astia na ?om zarobi?. Vlastní? túto virtuálnu menu?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]