Slováci, ktorí majú nárok na príspevok, môžu získať finančnú pomoc pri kúpe a úpravách auta podľa svojich potrieb. Ďalej nemusia platiť za zápis držiteľa vozidla ani za diaľničné poplatky.

Tieto výhody sú určené pre ľudí s preukazom ŤZP. Tento preukaz, často považovaný len za povolenie na bezplatné parkovanie, v skutočnosti ale prináša významné finančné úspory v náročných životných situáciách.

Od čoho závisí výška príspevku?

Peňažný príspevok na úpravu tvojho auta ti môže výrazne pomôcť, ak máš preukaz ŤZP. Ako uvádza rezort práce na webovej stránke, tento príspevok slúži na to, aby si mal lepšiu mobilitu a mohol upraviť svoje auto tak, aby si ho mohol bez problémov riadiť.

Maximálna výška príspevku je 13 277,58 eura. Môžeš ho využiť na rôzne úpravy svojho auta, no musíš dbať na to, aby celkový súčet týchto úprav neprekročil uvedenú sumu.

Výška príspevku závisí aj od ceny konkrétnych úprav a tvojho príjmu. Percentuálna sadzba ti pomôže presne určiť, koľko peňazí môžeš na tieto úpravy získať.

Žiadosť možno podať aj online

Ak potrebuješ požiadať o peňažný príspevok, napíš žiadosť a odovzdaj ju na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska.

V prípade, že ti viac vyhovuje elektronická forma, môžeš žiadosť podať aj online, ale nezabudni ju podpísať zaručeným elektronickým podpisom. V žiadosti vysvetli, prečo príspevok potrebuješ.

Predtým, než podáš žiadosť, zájdi na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a zisti všetky podrobnosti o tom, čo musí žiadosť obsahovať. Získaj informácie o ďalších dokumentoch, ktoré budeš musieť priložiť. Takto sa lepšie pripravíš a zabezpečíš, aby tvoja žiadosť prebehla hladko a bez problémov.

Spĺňať musíš tieto podmienky

Ak chceš zistiť, či máš nárok na peňažný príspevok na úpravu auta, musíš poznať podmienky, ktoré potrebuješ splniť. Zákon určuje tieto podmienky a týkajú sa rôznych aspektov.

Peňažný príspevok sa poskytne:
  • ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
  • ak osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla,
  • ak je osoba s ŤZP vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku, alebo ak si osoba s ŤZP ide zakúpiť už upravené osobné motorové vozidlo s tým, že preukáže vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo k vozidlu najneskôr do 12 mesiacov od poskytnutia príspevku,
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nezískaš, ak je tvoje auto podľa technického preukazu staršie ako päť rokov. Taktiež ho nedostaneš, ak tvoj príjem prevyšuje päťnásobok životného minima.

Ďalšou podmienkou je, že úpravy na aute nesmú byť vykonané pred dňom vypracovania posudku. Rovnako, ak si auto kúpil pred dňom posúdenia, príspevok na jeho úpravu ti neposkytnú. Uisti sa, že tvoje auto a situácia spĺňajú tieto podmienky, aby si mal nárok na príspevok.

Príspevok na úpravy auta

Peňažný príspevok môžeš získať aj na viacero úprav tvojho auta, ak každá z týchto úprav splní potrebné podmienky. Tento príspevok ti poskytnú na základe dokladu o cene plánovanej úpravy (predfaktúra) alebo dokladu o cene už vykonanej úpravy (faktúra). Tento doklad musí vystaviť osoba, ktorá má oprávnenie na úpravy áut.

Ak upravuješ auto, ktoré nevlastníš alebo nie si spoluvlastník, príspevok dostaneš tiež na základe dokladu o cene úpravy. Doklad musí vystaviť osoba, ktorá sa zaoberá výrobou, predajom, distribúciou alebo úpravou osobných motorových vozidiel.

Ďalší peňažný príspevok môžeš získať po siedmich rokoch od predchádzajúcej úpravy auta, ak úprava už neplní svoj účel. Táto podmienka sa považuje za splnenú aj vtedy, ak vrátiš príspevok alebo jeho časť.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú