banner-iphone-7
Len pred pár d?ami spolo?nos? FTC za?alovala Qualcomm kvôli sú?a?i, ktorá bola stavaná pre Apple a ostatné spolo?nosti tak nemali ve?kú ?ancu uspie?. Teraz sa do jedného z najvä??ích výrobcov ?ipov pustil aj samotný kalifornský výrobca, ktorému má Qualcomm dlhova? takmer 1 miliardu eur.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Qualcomm priznal, ?e s Apple uzavrel dohodu, v?aka ktorej mal by? jeho výhradným dodávate?om ?ipov od roku 2011 a? do konca minulého roka. Za túto exkluzivitu na oplátku ú?toval Qualcomm výrobcovi men?ie licen?né poplatky. Teraz sa v?ak Apple a Qualcomm ocitli proti sebe v súdnom spore, v ktorom gigant z Cupertina tvrdí, ?e mu Qualcomm dlhuje pribli?ne 1 miliardu eur na z?avách, ktoré pod?a dohody mali v produktoch Applu udr?a? ?ipy od Qualcommu.

tim-cook-apple
zdroj fotografie: Softpedia News

TIP: V boji proti Apple chce Google napravi? niektoré z ve?kých nedostatkov, ktorými trpia Android smartfóny

Vo vyhlásení Apple tvrdí, ?e americký výrobca procesorov si mal vybudova? svoj biznis na vylu?ovacej taktike a prehnane vysokých licen?ných poplatkoch. Tie mali by? a? 5-krát vy??ie v porovnaní so sumami, ktoré platili ostatné spolo?nosti. Výrobca procesorov sa v?ak bráni tým, ?e Apple zámerne necharakterizovalo ich vzájomné rokovania a dohody, ako aj hodnotu technológií, ktoré Qualcomm vyna?iel a prispel nimi ostatným výrobcom prostredníctvom svojho licen?ného programu.

iphone-8-concept-1zdroj fotografie: Appadvice

Pod?a Apple sa mala za?alovaná spolo?nos? pri?ivova? na jeho technológiách cez rôzne poplatky, ktoré s novými inováciami nemali ni? spolo?né a ?ím viac Apple inovoval a priná?al do svojich zariadení nové technológie, tým vä??ie poplatky si Qualcomm ú?toval. Kvôli tomu bolo ove?a zlo?itej?ie financova? vývoj nových technológií. Zárove? Apple vyjadrilo svoje sklamanie z taktiky Qualcommu a po piatich rokoch mu neostávalo teda ni? iné, iba sa obráti? na zákony a peniaze vymáha? súdnou cestou.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
50%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]