U? je to zvykom, ?e ka?doro?ne odborná komisia zlo?ená z 3800 vrcholových mana?érov, riadite?ov, analytikov a expertov, hlasuje za najviac obdivovanú a uznávanú spolo?nos? na svete. Tou sa celkovo desiaty raz po sebe stala spolo?nos? Apple, ktorá je pre mnohých doslova synonymom prvotriednej kvality a úspechu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ka?dý jeden rok tak tento americký technologický gigant za sebou zanechá spolo?nosti ako Amazon, Starbucks, Disney, Facebook ?i Microsoft, ktorým zastanú len o?i pre pla?. Aby toho nebolo málo, tento ob?úbený výrobca je zárove? najhodnotnej?ou spolo?nos?ou sveta s trhovou kapitalizáciou na úrovni ohromných 657 miliárd ?. Najvä??í podiel na tejto dlhej ?núre vyznamenaní nesie s ur?itos?ou úplne prvý iPhone, ktorý doslova prepísal históriu. Svojou tro?kou sa v?ak k týmto úspechom pripísal ka?dý jeden výrobok cupertinskej spolo?nosti.

Apple iPhone 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografie: BusinessInsider

Nenechaj si ujs?
A? 99,6 % zo v?etkých aktívnych smartfónov be?í len na dvoch opera?ných systémoch

Pod?a dostupných informácií sú hlavné kritéria pre zisk titulu najuznávanej?ej spolo?nosti sveta nasledovné. Daná spolo?nos? musí v?etkých presved?i? o kvalite svojich výrobkov, ?alej sa ve?mi prihliada na ich dizajnovú stránku, reklamnú kampa? a v neposlednom rade aj na inovácie. Hlavne z toho posledného bodu nám u? dlh?iu dobu spolo?nos? Apple, a? na Touch Bar v MacBooku Pro, ni? výrazné nepriniesla. Zdá sa v?ak, ?e výrobca s logom nahryznutého jablka v?etko do?enie u? v tomto roku, kedy má by? odhalený výro?ný iPhone 8.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]