Mo?nosti, ako vyjadri? svoj názor sú v dne?nej dobe naozaj ?iroké. Mnoho pou?ívate?ov sa so svojimi problémami zveruje aj na sociálnych sie?ach, kde ?iadajú o rady, no len málokedy sa do?kajú odpovede. Apple je v?ak v tomto smere odli?ný a pre ka?dého pou?ívate?a si pripravil jedine?nú odpove?. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Prostredníctvom sociálnej sieti Twitter sa mnoho pou?ívate?ov, ktorí majú nejaký problém so svojimi zariadeniami, ?iadajú o rady. Vä??inou sa v?ak stáva, ?e odpove? príde ve?mi neskoro alebo sa jej vôbec nedo?kajú. Apple v?ak na to ide odli?ne ako vä??ina iných spolo?ností a pre pou?ívate?ov s problémami pripravuje jedine?né odpovede. Gigant z Cupertina nedávno zverejnil sériu reklám na iPady Pro. Tie sú v podstate akousi odpove?ou na s?a?nosti pou?ívate?ov, ktorí svoje problémy zverejnili v tweetoch.

Apple iPhone 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Nenechaj si ujs?
Toto je zrejme najú?asnej?í dizajnový koncept iPhone 8 doteraz

V týchto videách dr?ia herci vytla?ené reálne tweety od pou?ívate?ov. Profilový obrázok v tweete bol v?ak zmenený, aby zobrazoval herca v reklame. Tweety sú ale reálne a pou?ívate? ihne? tak dostáva v týchto videách svoju odpove? na daný problém. Hlavnou my?lienkou propagácie nových iPadov je ukáza? ?u?om, ?e práve tento produkt od Apple mô?e by? dobrým rie?ením pri ich problémoch s notebookmi ?i po?íta?mi. Pozri si nieko?ko odpovedí od Apple v nasledujúcich videách.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]