Po?ul si u? niekedy o ?srdci ?korpióna?? Pokia? nie, tak by si mal vedie?, ?e sa jedná o hviezdu pod menom Antares, ktorá le?í v súhvezdí ?korpión. Astronómovia najnov?ie pri?li so zaujímavými objavmi. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V prvom rade ?a ale s hviezdou trochu oboznámime. Antares je 15. najjasnej?ia hviezda na oblohe a pri poh?ade vo?ným okom má ?ervenú farbu. V porovnaní so Slnkom má a? 12,4-krát vy??iu hmotnos? a 883-krát vä??í polomer.

Doposia? najlep?ia fotografia

Nako?ko je Antares od Zeme vzdialená zhruba 550 svetelných rokov, astronómovia museli pri snímaní pou?i? naozaj silný optický teleskop. Zamierili preto do ?ile, kde sa nachádza jedno z najmodernej?ích pozorovacích zariadení Európskeho ju?ného observatória (ESO). Pre pozorovanie pou?ili takzvaný ?Very Large Telescop?, ktorý je momentálne tým najvä??ím zariadením, akým ESO disponuje. Kone?ne sa nám teda naskytá skuto?ný poh?ad na srdce ?korpióna. Aj ke? je táto fotografia zna?ne rozmazaná, stále je u?ito?nej?ia ako doposia? videné rozpixelované neporiadky a iné výtvory umelcov.

Antares prekvapuje
antares

zdroj fotografie: ESO/K. Ohnaka

Nenechaj si ujs?
Zachytili sme 15 signálov z ?alekého vesmíru. Nepodobajú sa v?ak na ?iaden z doteraz známych

Okrem samotných fotografií toho ale astronómovia získali e?te viac. Na povrchu hviezdy si toti? v?imli zvlá?tne víriace sa prúdy, pre ktoré zatia? nemajú ?iadne vysvetlenie. Prúdenia sú za normálnych okolností na hviezdach úplne be?né ? teplej?ie hmoty stúpajú, schladia sa a znovu klesajú. Povrch Antares je v?ak turbulentný a? príli? a zhluky hviezdnej hmoty sa na ?om pohybujú rýchlos?ou a? 20 kilometrov za sekundu. Vedci pritom momentálne nemajú ani po?atia, ako je to mo?né. Je v?ak známe, ?e ?ivot tohto ?erveného supergiganta sa rýchlo kráti, ke??e rapídne stráca hmotu a premení sa na ve?kolepú supernovu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
57%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
29%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.