V článku sa nachádzajú aj materiály TASR.

Aktualizované 1.10.2022

Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) nemá od apríla 2020 svojho šéfa. „Situáciou sa vláda zaoberá, keď bude jasný kandidát, budeme verejnosť informovať,“ priblížila pre TASR hovorkyňa predsedu vlády SR Ľubica Janíková.

Na konci roka 2021 Úrad vlády SR vyhlásil výberové konanie na predsedu ÚOOÚ. Vo verejnom vypočutí pred hodnotiacou komisiou sa na začiatku februára predstavilo šesť kandidátov, troch najlepšie hodnotených odporučila komisia vláde. Kabinet 9. februára schválil návrh na voľbu najlepšie hodnoteného Juraja Mičuru. Ešte pred rokovaním v parlamente však kabinet schválil späťvzatie návrhu.

Úrad okrem iného vo svojej výročnej správe za rok 2021 upozornil, že momentálny stav počtu zamestnancov je nedostatočný pre riadne plnenie úloh úradu a jeho celoštátnych kompetencií. Situácia je podľa ÚOOÚ kritická, „keďže zamestnanci úradu musia kumulatívne zastávať viac než jednu funkciu„.

Aktualizované 28.9.2022

K danej situácii sa pre FonTech.sk vyjadril Juraj Mičura, ktorý bol svojho času jediný kvalifikovaný kandidát na post predsedu úradu. Upozornil, že Soňa Pethöová na úrad prišla až po ňom: „Od menovaných sa dištancujem, s menovaným nemám nič spoločné a s menovanou len toľko, že bola určitý čas mojou priamou nadriadenou (na úrad prišla po mne, a teda ja som si nadriadenú nevybral; úradu ju vybrala vtedajšia vláda). Nie som teda pravá ruka nikoho a už vôbec nie menovanej.

Okrem toho poskytol informácie, ako prebiehala voľba predsedu. „Naivne som sa prihlásil do výberového konania na post predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vypracoval som písomný koncept; absolvoval verejné vypočutie – komisia zložená z odborníkov ma vybrala ako najvhodnejšieho kandidáta.

Neskôr absolvoval vypočutie pred NR SR. Šance na to, aby sa z neho stal prvý kvalifikovaný predseda ÚOOÚ, mu zmaril jediný poslanec, ktorý „o mne, pre mňa z doposiaľ neznámych dôvodov (dúfam, že nie z politických dôvodov – nie som predsa členom ani sympatizantom žiadnej strany, nie som ani osoba polit. exponovaná) popísal kadečo,“ priblížil situáciu Juraj Mičura.

Daný poslanec bol napokon požiadaný, aby svoje tvrdenia overil. Podľa informácií Mičuru sa tak doposiaľ nestalo.

Pôvodný článok:

Naše osobné údaje možno už čoskoro nebude mať kto chrániť. Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) je podľa vlastných slov „pred kolapsom.“ Vo výročnej správe za rok 2021 zamestnanci informujú o tom, že ich úrad aktuálne čelí obrovským problémom. Sú jediným orgánom u nás, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a GDPR.

Slovenská republika za zaviazala k určitej úrovni ochrany osobných údajov, no ÚOOÚ je aktuálne neschopný tieto záväzky dodržiavať.

Kým zahraničné dozorné orgány venujú úsilie pálčivým otázkam, ako sú napríklad cookies, či prenosy údajov do USA, slovenský úrad bojuje s nedostatkom zamestnancov, ktorým navyše dva roky nikto formálne nešéfuje,“ informuje v tlačovej správe DAGITAL Legal.

Zamestnancov majú menej než pobočka fast foodu

Hanbou pre celé Slovensko je, že dozorom nad zaobchádzaním s osobnými údajmi takmer 5 a pol milióna obyvateľov sa zaoberá len 7 ľudí. Vedenie úradu sa takmer vždy dostalo do rúk politických nominantov, ktorým chýbali skúsenosti aj vízia do budúcnosti. Celý problém však vrcholí až teraz, kedy je ÚOOÚ dva roky bez predsedu. Podľa všetkého vláda stále hľadá vhodného kandidáta.

Za ostatné dva roky prebehli dve voľby nového predsedu, obe neúspešne. V prvej voľbe žiaden z prihlásených kandidátov nepresvedčil. V druhej voľbe bol ako nádejný kandidát vybraný Mičura, no nakoniec sa z neho stal pokračovateľ a pravá ruka odvolanej predsedníčky Soni Pethöovej, ktorá bola odvolaná v súvislosti s kauzou investigatívneho centra a komunikáciou s Mariánom Kočnerom.

Podľa správy „aktuálny stav a funkčnosť úradu preto nemožno (bez použitia eufemizmov) vystihnúť inak než slovami pred kolapsom.“ Aktuálne úrad žiada aspoň 30 nových zamestnancov a vyššie financovanie. Je však nevyhnutné podotknúť, že počet zamestnancov naopak priebežne klesá.

Chýbajú noví kandidáti

Od tohto úradu závisí digitálna online bezpečnosť občanov, ktorú v praxi aktuálne nikto negarantuje. Je veľkým sklamaním, že takto dôležitý orgán sa pasuje s otázkami vlastnej (ne)existencie.

Opäť sa dostávame na chvost EÚ a v období, kedy obdobné úrady po celej Európe aktívne presadzujú novú legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov, nesmie ÚOOÚ kolabovať, no najhoršou správou je, že o pozíciu predsedu už nikto nemá záujem.

„Po cirkuse na výbore už nikto nemá záujem sa prihlásiť do výberového konania. Neviem, či chceme čakať na ďalšie voľby, aby nám iné strany ukázali ako sa dá tento proces zvládnuť za jeden deň. Neviem, či chceme žiť v krajine, v ktorej takto dôležitý úrad nepovedie slušný človek, ale neznámy politický kandidát. Sme jediná krajina v EÚ, ktorá dva roky nemá predsedu. Sme jediná krajina v EÚ, v ktorej nikdy tento Úrad neviedol odborník z oblasti. Neviem na čo čakáme,“ situáciu ohodnotil odborník na ochranu osobných údajov Jakub Berthoty z advokátskej kancelárie DAGITAL Legal.

Jeden krok dopredu a dva kroky späť

Na Slovensku minulý rok vznikol zákon, ktorý umožní udelenie pokuty za neoprávnené využívanie súborov cookies. Zákon o elektronických komunikáciách dovtedy takýto finančný trest neobsahoval.

Svojho času bolo z celkového počtu 801 pripomienok 460 zásadných a len 2 sa týkali právnej úpravy tzv. „cookies“. Cookies, alebo skriptové technológie, aktuálne reguluje čl. 5 ods. 3 ePrivacy smernice a § 55 ods. 5 aktuálneho zákona o elektronických komunikáciách, ktoré podmieňujú ich marketingové využívanie súhlasom užívateľa.

Slovenská republika má túto právnu úpravu síce implementovanú, no nešťastne a bez reálneho enforcementu (vymáhania). Viac o tejto problematike a vyjadrenia odborníka si vieš prečítať v samostatnom článku.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP