Gadgety a najmä tie z ?íny sa te?ia v posledných rokoch ve?kému vzostupu záujmu zo strany be?ných pou?ívate?ov. Ich dominancia na trhu je teda ve?mi jasne vidite?ná a výrobcovia nevynechajú ani de?, aby priniesli nie?o revolu?né, ?o konkurencia e?te nemá.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V tomto výbere je tak 7 gadgetov, ktoré sú jednak mnohými pou?ívate?mi overené, no v prvom rade ponúkajú nieko?ko super funkcií, ktoré ocení akýko?vek pou?ívate? ?i nad?enec.

Convoy S2+

Cena: 10 ?

zdroj fotografie: GearBest

Kúpi? Convoy S2+ za 10 ?

Slováci majú ve?mi radi akéko?vek formy kempovanie v prírode. Tento jedine?ný zá?itok a hlavne praktickos? tvojej kempingovej výbavy si mô?e? roz?íri? aj touto parádnou LED lampou, ktorá ponúka vysokú svietivos?, pamä? pre zaznamenávanie pou?ívate?om zadefinovaných nastavení ?i odolnú kon?trukciu. A to v?etko len za 10 ?!

No.1 F1

Cena: 21 ?


zdroj fotografie: Everbuying

Kúpi? No.1 F1 za 21 ?

Spolo?nos? No.1 poznajú pou?ívatelia najmä zo segmentu smart hodiniek, no tento ?ínsky výrobca to skú?a aj pri fitness náramkoch. Model F1 ponúka displej na vrchnej strane, mera? srdcového tepu, podporu pre Android aj iOS ?i dlhú výdr? batérie, ktorá sa mô?e rovna? s priamym konkurentom v podobe Xiaomi Mi Band 2. Výsledná cena ?iní len 21 ?.

Excelvan Q8 4K ak?ná kamera

Cena: 39 ?


zdroj fotografie: Everbuying

Kúpi? Excelvan Q8 4K za 39 ?

Ak?né kamery sú pre mnohých ?portovcov nutnou výbavou v ich batohu. Dominancia GoPro je kon?tantne narú?aná spolo?nos?ami, ako Xiaomi ?i v tomto prípade Excelvan, ktorý to s modelom Q8 dotiahol naozaj vysoko. Ponúka záznam v ?pi?kovej 4K kvalite, 16 MPx sníma?, 2-palcový displej, 170-stup?ový záber ?i v neposlednom rade 900 mAh batériu pre zabezpe?enie solídnej výdr?e na jedno nabitie. Táto ak?ná kamera ?a pritom bude stá? len 39 ?.

Dron LiDiRC L15FW

Cena: 33 ?

zdroj fotografie: Everbuying

Kúpi? LiDiRC L15FW za 33 ?

Segment dronov je vskutku ?pecifický trh. Niektorých odrádza zavedenie nových zákonov, iných zas vysoká cena lep?ích kúskov od renomovaných firiem. Na to, aby si sa nau?il lieta?, v?ak nepotrebuje? nutne vysoli? 1000 ? a pre za?iatok ti sta?í napríklad aj tento slu?ný kúsok. Ponúka jednoduchý dizajn, príjemné rozmery, ?ahké ovládanie ?i WiFi model s ovláda?om a stojanom na smartfón, ktorý slú?i na premietanie obrazu zo vstavanej HD kamery.

Xiaomi Rodmi 2S

Cena: 15 ?

zdroj fotografie: Roidmi

Kúpi? Xiaomi Roidmi 2S za 15 ?

Xiaomi má v radoch aj skvelý FM transmitter, ktorý vyrába v spolupráci s Roidmi. Model 2S je dokonca tak vy?perkovaný kúsok, ?e ponúka Bluetooth funkcionalitu pre zabezpe?enie handsfree telefonovania a aplikáciu, v?aka ktorej dokonca mô?e? meni? podsvietenie LED diód, ktoré obkolesujú dva USB porty pre nabíjanie smartfónov ?i iných zariadení. Cena? Tento super gadget mô?e? by? tvoj u? za 15 ?. No poponáh?aj sa, nako?ko akcia kon?í u? za 8 hodín!

Xiaomi Headset

Cena: 11 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi Headset za 11 ?

Pri ob?úbenom ?ínskom výrobcovi e?te chví?u ostaneme. V radoch giganta sa toti? nachádza aj výborný Bluetooth headset, ktorý to skú?a moderným dizajnom, bohatou funk?nou výbavou a najmä nízkou cenou, ktorá sa v aktuálnej akcii pohybuje len na úrovni 11 ?.

DZ09

Cena: 10 ?

Kúpi? DZ09 za 10 ?

Smart hodinky DZ09 sú mocným predajným trhákom, ktorý sa naplno preukázal aj v na?om prípade. Recenzia na ne je toti? historicky najúspe?nej?ia na na?om webe, ?o, samozrejme, poukazuje na ich roz?írenos? a silu medzi fanú?ikmi. Ak sa teda chce? o nich viac dozvedie?, ur?ite nahliadni do recenzie. Av?ak prvým znakom, ?e sa nesmierne oplatia, je ich aktuálna cena, ktorá je tesne pod hranicou 10 ?.

Poznámka redakcie: ?lánky ozna?ené ako ?Sponzorované? a publikované autorom ?Inzercia? sú ur?ené na propagáciu aktuálnych zliav a akcií na produkty predávané ?ínskymi e-shopmi. Za predaj nezodpovedáme, len informujeme o akcii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
31%
Páči sa mi to
54%
Chcem to
15%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.