Niektorí pou?ívatelia DSL pripojenia sa v budúcnosti mo?no do?kajú ove?a vy??ích rýchlostí. Nové TDSL mô?e ponúknu? rýchlosti v terabitoch za sekundu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Kým pou?ívatelia internetu mimo miest sú vä??inou odkázaní na DSL internet, ktorý na Slovensku be?í rýchlos?ou do 80 Mb/s, v iných krajinách sa mô?u te?i? z ove?a vy??ích rýchlostí. Napríklad VDSL2 dosahuje rýchlos? 100 Mb/s, pri pou?ití 35 MHz pásma 300 Mb/s a najnov?ie G.fast ponúka a? 1 Gb/s. To je v?ak stále ni? oproti tomu, ?o práve skúma Dr. John Cioffi, zakladate? patentov prvých DSL ?tandardov. Rýchlosti sa nebudú ráta? v gigabitoch, ale rovno v terabitoch za sekundu!


zdroj fotografie: Pexels

nenechaj si ujs?
SpaceX má ?al?í geniálny plán. Pomocou satelitov chce zabezpe?i? vysokorýchlostný internet pre ka?dého

Dobrou správou je, ?e ?Terabit DSL? mô?e fungova? aj na sú?asnej vybudovanej infra?truktúre káblov. Teda a? na jeden há?ik. Operátori by museli potiahnu? optiku aspo? na úrove? ulíc/?tvrtí, ?o je ale stále lacnej?ie ako zavádza? optiku do ka?dej domácnosti. Po?me sa teda pozrie? na konkrétne dosiahnute?né rýchlosti. Do vzdialenosti 100 metrov od ústredne sa mô?e rýchlos? pohybova? na úrovni 125 GB/s, nad 300 metrov do 12.5 GB/s a nad vzdialenos? 500 metrov do 1.25 GB/s.

Otázne je, ?i vôbec be?ní ?udia potrebujú rýchlosti v terabitoch za sekundu. Cloffi po?íta skôr s tým, ?e terabitové rýchlosti sú ?iadané dátovými centrami a internetovými spolo?nos?ami, ako napríklad Google a Microsoft. Kým terabitové rýchlosti zatia? be?ní pou?ívatelia nepotrebujú, 10-100 Gb/s sú momentálne ove?a dôle?itej?ie. TDSL je zatia? vo fáze konceptu a pod?a Cloffiho mô?e prejs? do nasadenia o pä? a? sedem rokov. Akým spôsobom by si vyu?il doma takúto rýchlos? ty?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
67%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
33%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.