Komisia Ministerstva hospodárstva zasadla a vyniesla finálny ortieľ nad žiadateľmi o dotácie na vozidlá s alternatívnym pohonom. Podľa zverejneného zoznamu komisia schválila zatiaľ 215 žiadostí.

V krátkom časovom horizonte však boli dotácie vybrakované, čo v konečnom dôsledku činilo až 668 žiadostí o dotácie na podporu nákupu batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel.

Ministerstvo teraz zverejnilo zoznam, v ktorom popisuje celý priebeh schvaľovacieho procesu ako na strane ministerstva, tak aj na strane SIEA. Zverejnený zoznam obsahuje:

  • Zoznam schválených žiadostí – je uvedená požadovaná a schválená výška dotácie, aktuálne číslo je 215 žiadostí
  • Zoznam neschválených žiadostí – žiadosti o dotácie, ktoré Ministerstvo hospodárstva neschválilo, aktuálne sú to 4 žiadosti, keďže od minulého zoznamu bola žiadosť s referenčným číslom FOZ_8_01000000_0354 medzičasom shválená
  • Zoznam storno žiadostí – zoznam žiadateľov, ktorí podali storno žiadosť alebo nesplnili lehotu na predĺženie žiadostí v zmysle výzvy – zatiaľ 67 žiadostí
  • Zoznam žiadostí pred administratívnym overením – to sú žiadosti, ktoré sa nachádzajú na strane Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry – zatiaľ 239 žiadostí
  • Zoznam žiadostí po administratívnom overení – to sú žiadosti, ktoré sa nachádzajú na strane Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky – zatiaľ 143 žiadostí

Zverejnený zoznam žiadateľov však už teraz obsahuje stornované dotácie a nie všetky už boli zo strany SIEA posúdené. Z vyššie spomínanej číslovky sa k posudku dostalo zatiaľ len 219 žiadostí na dotácie, z čoho okrem štyroch žiadostí boli ostatné akceptované.

Ministerstvo hospodárstva má momentálne na stole ďalších 143 žiadostí na overenie. Zvyšok je zatiaľ v rukách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry alebo boli ešte pred posúdením stornované. Zoznam bude aj naďalej na oficiálnej stránke MH SR aktualizovaný v závislosti od činnosti komisie.

Túto tému budeme aj naďalej sledovať. Ako si už mohol v minulosti u nás čítať, tak dotácie na Slovensku sú pestrofarebnou témou. Zoznam žiadateľov obsahoval napríklad aj firmy s nulovými tržbami alebo sa na ňom objavili aj importéri automoboliek, ktoré majú vo vlastných radoch elektrické vozidlo, a tak v tomto prípade žiadať o dotáciu je viac než zvláštne.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú