Spolo?nos? Fisker bola od svojho za?iatku priekopníkom vo svete elektromobilov. Po problémoch s dodávate?om batérií firma vyhlásila v roku 2012 bankrot. Jeden zo zakladate?ov, Henrik Fisker, teraz priviedol zna?ku znova k ?ivotu a plánuje prinies? na svet revolu?ný model eMotion. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zalo?enie automobilky Fisker prebehlo e?te v roku 2007 a u? o rok na to predstavila spolo?nos? svoj prvý model Karma. Jeho vývoj a zdokona?ovanie zabralo e?te nieko?ko rokov, a tak prvé kusy k zákazníkom pri?li a? v roku 2011. Celkovo firma vyrobila iba 2450 kusov a následne kvôli problémom skrachovala. Od tej doby si rôzne ?asti spolo?nosti ?rozobrali? ?í?ania, no zna?ka Fisker ostala nedotknutá. Po piatich rokoch sa Henrik Fisker rozhodol znova o?ivi? zabudnutú automobilku, ktorej novým modelom bude elektromobil eMotion.

Fisker eMotionzdroj fotografie: Fisker

Nenechaj si ujs?
Tesla predstaví najlacnej?í Model 3 u? o mesiac, no najnov?ie fotografie prezradili výrazné kon?truk?né nedostatky

Tentokrát sa v?ak u? nebude jedna? o plug-in hybrid, ale o ?iste elektrický automobil, ktorého pohon zabezpe?ia inovatívne grafénové batérie. S týmto typom akumulátorov dokonca experimentuje aj Tesla. V?aka nim má dojazd na jedno nabitie ?ini? a? 640 km, pri?om Fisker eMotion bude môc? vyvinú? maximálnu rýchlos? 259 km/h. Chýba? vraj nemá ani technológia autonómneho riadenia, ktorá bude vyu?íva? ?pi?kový senzor Lidar. Ten sme u? mali mo?nos? vidie? v tohtoro?nom Farady Future.

Fisker eMotionzdroj fotografie: Fisker

Aby nedo?lo k problémom ako v minulosti, spolo?nos? si zabezpe?í výrobu batérií sama za pomoci firmy Nanotech. Grafénové batérie sa v?aka efektívnej?iemu toku elektrickej energie doká?u nabi? len za 9 minút. V kon?trukcii modelu eMotion budú rozmiestnené tak, aby sa zachovala prijate?ná hmotnos? vozidla, aerodynamika a samozrejme náklady na výrobu. Fisker plánuje aj s výstavbou vlastných nabíjacích staníc, ktorých má by? do roku 2019 a? 300. Bli??ie detaily o tejto novinke zatia? nie sú známe, no viac informácií sa zrejme dozvieme e?te v priebehu tohto roka.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
10%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
10%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]