Slovenská pošta od 1. júla ponúka pre svojich klientov novú službu – zastupovanie adresáta v elektronickom colnom konaní. Zavedenie služby prináša modernizáciu a optimalizáciu ďalších procesov Slovenskej pošty, ale aj prípravu na novú colnú legislatívu EÚ. Od budúceho roka budú totiž colnému konaniu podliehať takmer všetky zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie.

Vyplýva to z európskeho nariadenia, ktorého cieľom je zrovnoprávniť trhové podmienky a ukončiť zvýhodnený dovoz zásielok z krajín mimo Európy, predovšetkým z Ázie a najviac z Číny.

DPH bude od budúceho roka platiť aj pre lacné zásielky

S prihliadnutím na v súčasnosti platnú colnú legislatívu je dovoznými platbami zaťažených 70-tisíc takýchto zásielok najmä z dôvodu, že väčšinu týchto medzinárodných zásielok tvoria zásielky s hodnotou do 22 €, ktoré nepodliehajú dovoznému clu či DPH, a tak sú prepustené bez colného konania.

Od budúceho roka budú v zmysle európskeho nariadenia zdaňované takmer všetky zásielky, teda aj zásielky s nízkou hodnotou pod 22 €.

Zobraziť celú galériu (3)
Pixabay (Úprava redakcie)

Adresát tak bude musieť podať elektronické colné vyhlásenie, a za zásielku zakúpenú v tretej krajine zaplatiť clo, či DPH, určené v elektronickom colnom konaní. V súčasnosti colnej deklarácii podliehajú len zásielky s vyššou hodnotou. V prípade nákupov z obchodov, či e-shopov, z krajín mimo Európskej únie, ide o zásielky s hodnotou nad 22 €. Toto však od 1. júla 2021 mení na nové pravidlá, ktoré sme detailne rozobrali v tomto článku.

Rovnako sú colné poplatky vyrubené aj na zásielky, ktoré si z tretích krajín zasielajú súkromné osoby. Ide o zásielky s hodnotou nad 45 € a tiež s hodnotou nad 150 €, kedy je okrem dane vyrubené aj clo. Zákazník si môže vybrať, či si colnú deklaráciu zabezpečí sám cez Centrálny elektronický priečinok Finančnej správy SR alebo využije službu sprostredkovateľa, ktorý ho v colnom konaní zastúpi.

Na pomoc klientom príde nová služba

1. júla colné úrady ukončia bezplatné vyhotovovanie colných deklarácií na poštové zásielky, preto Slovenská pošta pre svojich zákazníkov spúšťa novú službu zabezpečenie elektronického colného konania. Na základe splnomocnenia a za poplatok 9 € klientom poskytne kvalitne, komfortne a rýchlo vybavenie colného konania. Klient za colnú deklaráciu zaplatí jeden z najnižších poplatkov na slovenskom trhu.

Clo, ako aj poplatok klient zaplatí priamo pri doručení zásielky. Nová služba Slovenskej pošty predstavuje kompletný servis v colnom konaní, a to uskladnenie zásielky, zloženie colnej zábezpeky, notifikovanie zákazníka, ako aj kompletizáciu dokumentov nevyhnutných pre colné konanie.

Zobraziť celú galériu (3)
Európska komisia (Úprava redakcie)

Kompletná dokumentácia a komunikácia bude zo zákazníkom po zaslaní splnomocnenia prebiehať elektronicky. Vďaka 9 eurovému poplatku pošta zabezpečí preclenie jednej zásielky s maximálne tromi položkami, za každú ďalšiu položku v jednej zásielke si zákazník priplatí len 2 €.

Slovenská pošta tak prichádza s vlastnou službou, ktorou bude konkurovať kuriérskym spoločnostiam. Pri doterajšom doručovaní zásielok zo zahraničia mohli zákazníci využiť zastúpenie v colnom konaní aj od kuriérskych služieb ako DLH a UPS, avšak tie si za zastúpenie vypýtajú výrazne vyššie poplatky. Porovnanie cien niektorých služieb sme uviedli v detailnej tabuľke.

Koľko teda zaplatíme po novom pri nákupe zo zahraničia?

Tovar do 150 € (iba DPH):

  • Pri nákupe tohto tovaru bude potrebná platba dane z pridanej hodnoty vo výške 20 %. Pri tovare s hodnotou napríklad 20 € bude hodnota DPH vo výške 20 % z ceny tovaru, teda 4 €, ktoré sa pripočítajú k výslednej cene.
  • Po započítaní poplatku za zastúpenie pri klasickom colnom konaní Slovenskou poštou vo výške 4 €/ zásielka sa tak cena navýši na 28 € (bez poplatku za poštovné). Pri takomto nákupe sa však jednoznačne neoplatí využiť služby a neskoršie zastupovanie kuriérskou spoločnosťou, ktorá by si v niektorých prípadoch mohla vypýtať aj poplatok vyšší ako je samotná cena lacného tovaru.
  • Pri využití elektronickej colnej deklarácie Slovenskou poštou potom vyjde 1 zásielka o hodnote 20 € po započítaní poplatku DPH (4 €) a poplatku za colné konanie (9 € do 3 položiek v zásielke) na celkových 33 €.

Tovar nad 150 € (DPH + clo) :

  • Zásielky s vyššou hodnotou ako 150 € už museli aj doteraz prejsť colným konaním (hodnota cla je od 3 – 11 %) a adresát musel za tovar zaplatiť aj DPH. Pripomíname však, že colné konanie sa nevzťahuje na tovar ako smartfóny, počítače, notebooky, GPS navigácie či podobné elektronické zariadenia.
Ako prebieha elektronické colné konanie

Po prijatí zásielky od medzinárodnej prepravnej spoločnosti Slovenská pošta uskladní zásielku vo svojich priestoroch v takzvanom sklade dočasnej prekážky. Adresáta následne písomne Poštovým oznámením upozorní, že mu prišla zásielka z cudziny. Súčasťou výzvy je aj splnomocnenie, ktorým zákazník mailom, alebo písomne splnomocní Slovenskú poštu na jeho zastupovanie v elektronickom colnom konaní.

Bez tejto prvotnej súčinnosti adresáta nemôže Slovenská pošta klienta v colnom konaní zastupovať. Ďalšia komunikácia prebieha elektronicky. Zásielka zostáva v sklade uložená 18 kalendárnych dní odo dňa odoslania oznámenia. V prípade potreby môže adresát požiadať Slovenskú poštu o predĺženie úložnej doby, maximálne však na 90 kalendárnych dní.

Pre potreby colného konania je nevyhnutné dodať Vyhlásenie o určení zásielky na súkromné účely, podrobnú charakteristiku tovaru, vrátane podacieho čísla, skladového čísla, potrebné sú aj doklady o platbe (napríklad výpis z účtu o platbe za tovar, účet z obchodu, detail transakcie z PayPalu), ktoré potvrdzujúci hodnotu a druh tovaru (napríklad objednávka, faktúra, proforma faktúra, snímka z e-shopu).

Doklad musí obsahovať meno a adresu príjemcu, rozpis, názov a množstvo tovaru, hodnotu tovaru a výšku poštovného. V prípade, že ide o zásielku neobchodného charakteru (darček), ktorý odosiela súkromná osoba inej, musí byť priložené vyhlásenie, že ide o darček s presným rozpisom položiek a s ich cenami. Všetky tieto úkony a formality na základe splnomocnenia zastreší elektronicky v komunikácii so zákazníkom Slovenská pošta.

Akonáhle má Slovenská pošta k dispozícií všetky potrebné náležitosti, podá elektronicky v mene zákazníka elektronické colné vyhlásenie, ktoré je odoslané prostredníctvom bezpečného komunikačného kanála na príslušný colný úrad.

Pokiaľ colník považuje všetky predložené podklady za dostatočné, vyrubí na danú zásielku DPH (zásielky v hodnote 22-150 €) alebo clo a DPH (zásielka nad 150 €) a vydá rozhodnutie s výmerom platieb a prepustí zásielku.

Slovenská pošta následne spracuje colné rozhodnutie, uvoľní zásielku zo skladu a doručí ju adresátovi. Zákazník tak na jednom mieste uhradí colné poplatky a poplatok za službu zastupovanie v colnom konaní. Colné poplatky odvedie Slovenská pošta Finančnej správe SR.

Pôvodný termín sa kvôli koronavírusu posunul

Únia tak chce týmto rozhodnutím výrazne zmierniť príliv zásielok zo zahraničia. Kvôli aktuálnej koronakríze však únia odložila zavedenie zmien do praxe, aby mali členské štáty dostatok času pripraviť sa na tieto novinky. Miesto pôvodného od 1. januára 2021 bude účinnosť vyššie spomínaných zmien od 1. júla 2021.

Po novom nebudú nákupy v obľúbených čínskych obchodoch tak výhodné, ako doteraz. Už aj lacné doplnky k smartfónom, bižutéria a ďalší podobný tovar za menej ako 22 € bude podliehať novým pravidlám. Zhrňme si teda, čo bude ľudí čakať od začiatku júla v budúcom roku.

  • Prvým scenárom je, že sa DPH uplatní už priamo pri nákupe v čínskom alebo inom zahraničnom e-shope, ktorý následne odvedie daň cez svojho sprostredkovateľa v danej krajine. Zákazník však bude odbremenený od ďalších úkonov a bude môcť už len čakať na doručenie tovaru.
  • Ďalším scenárom je verzia, v ktorej bude tovar preclený v krajine doručenia, teda bude môcť zákazník využiť zástupcu pošty (vyššie spomínaná nová elektronická služba) alebo kuriérsku službu na zastúpenie v colnom konaní, respektíve ho môže vybaviť sám. Byrokracii sa však v takom prípade nevyhne.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom