Pokia? aj teba niekedy napadlo, ?e by si chcel vyskú?a? odfoti? zatmenie Slnka, no nemá? dostatok vedomostí a potrebnú výbavu, tak na to ve?mi rýchlo zabudni. Mohol by si toti? dopadnú? ako jeden z týchto ne??astníkov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zatmenie Slnka je fajn ? je to pomerne výnimo?ná udalos?, ktorá ?asto vy?enie von z domov aj tých, ktorí sa o dianie na oblohe a? tak nezaujímajú. Posledné zatmenie si síce mohli naplno vychutna? iba obyvatelia Spojených ?tátov, no ani tí nepohrdli jeho fotografovaním. Kým tím skúsenej?ím sa podarilo vytvori? parádne zábery a zatmenie si poctivo vychutnali, amatérom ostali v mnohých prípadoch iba o?i pre pla?.

Nenechaj si ujs?
Revolu?ný sníma? doká?e vytvori? fotografie aj bez objektívu a chce zmeni? smartfóny
Bez filtrov ani na krok

Výrobcovia fotoaparátov sa toti? po zatmení chytali za hlavy kvôli obrovskému po?tu po?kodenej techniky. Dôvodom je, ?e mnoho fotografov malo nedostatok vedomostí a pri fotení im chýbali potrebné filtre. Bez nich je táto ?innos? naozaj nebezpe?ná a Slnko mô?e komponenty fotoaparátov roztopi? u? v priebehu nieko?kých sekúnd. Sta?í pozrie? video ni??ie, v ktorom jasne vidno, ?e po odobratí fotoaparátu z objektívu z neho unikal dym.

Stovky eur fu?

Pri neodbornom fotografovaní ale mô?e zájs? po?kodenie e?te ?alej. Neskúsení fotografi toti? nosili do servisov fotoaparáty s roztopenými sníma?mi, spálenými uzávierkami, deformovanými clonami, po?kodenými zrkadlami ?i roztavenými ND filtrami. Pokia? si teda nie?o podobné plánoval spravi? aj ty, rad?ej na to zabudni a vychutnaj si zatmenie so svojou rodinou alebo priate?mi.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
50%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.