Rýchly vývoj technológií a nových bezpilotných strojov spôsobuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov pre ich ovládanie. Ako sa ukázalo, najvy??ie ?ance získa? túto prácu majú nielen profesionálni piloti, ale tie? hrá?i po?íta?ových hier. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nedostatok pilotov

Budúcnos?ou v lietaní sú moderné drony a dia?kovo ovládané bezpilotné lietadlá. S ich rastúcim po?tom je v?ak problém zohna? riadiacich pozemných pilotov, ktorí by mali dostato?né schopnosti a skúsenosti s manévrovaním takýchto strojov. Kvôli tomuto nedostatku personálu sa výskumníci z Univerzity v Liverpoole rozhodli urobi? výskum, ktorý mal odhali? ideálnych kandidátov. V?etci zú?astnení boli rozdelení medzi profesionálnych pilotov, hrá?ov po?íta?ových hier a amatérskych pilotov.

zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
DRL má najrýchlej?í dron na svete. Svojou maximálkou sa zapísal do Guinessovej knihy rekordov
Hrá?i ideálnymi kandidátmi

Spolu sa tohto prieskumu zú?astnilo 60 dobrovo?níkov, ktorí mali za úlohu riadi? dopravného drona v po?íta?ovej simulácii. Po?as testovania prechádzali rôznymi ?levelmi? obtia?nosti a vykonávali stále náro?nej?ie operácie, ktoré mali preveri? ich schopnosti. Hrá?i sa v?ak do tohto výskumu nezapojili náhodou. Svojim krátkym reak?ným ?asom, motorikou a lep?ím priestorovým orientovaním sa toti? hravo vyrovnajú profesionálnym pilotom.

Schopnosti si dokázali vytrénova? práve intenzívnym hraním po?íta?ových hier, no pri simulácii boli so stúpajúcimi po?iadavkami na presnos? pomerne neistí. Po 21 úlohách s rôznymi stup?ami rizika a presnosti sa ukázalo, ?e pri rozhodovaní u v?etkých skupín klesala presnos? a istota. Napriek tomu je profesionálnych hrá?ov omnoho viac ako vytrénovaných pilotov, a tak sa mô?u sta? ideálnymi kandidátmi na obsadenie pozície pilota dia?kovo ovládaného drona. Ako ?asto hráva? videohry? Myslí?, ?e by si uspel pri takomto teste?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
50%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]