Zárobky z digitálnych platforiem už podliehajú väčšej daňovej kontrole. Do platnosti totiž vstúpila nová európska legislatíva. Podľa nej musia prevádzkovatelia týchto online trhovísk Finančnej správe (FS) SR nahlasovať vyššie príjmy ich používateľov. Upozornila na to spoločnosť Digitoo, ktorá sa venuje digitalizácii účtovných procesov.

Uviedla, že FS získa lepší prehľad o príjmoch ľudí, ktorí napríklad prenajímajú nehnuteľnosti cez portály, ako Airbnb či Booking, predávajú tovary alebo služby cez eBay či požičiavajú dopravné prostriedky cez Uber alebo Bolt. Uvedená európska smernica vstúpila do platnosti od začiatku januára. O všetkých zmenách v novej smernici sme informovali v samostatnom článku.

Tí budú musieť každoročne oznamovať finančnej správe výšku príjmov, zrazené sumy a identifikačné údaje ľudí, ktorí si prostredníctvom ich e-shopov či aplikácií zarábajú. „Prvýkrát sa tieto údaje budú oznamovať v roku 2024 za rok 2023,“ upozornila Karin Fuentesová, majiteľka spoločnosti Digitoo. Dodala, že predávajúci sú aj naďalej povinní zdaňovať tieto príjmy tak ako doteraz.

Žiadosť si podáš aj cez internet

Ak teda napríklad nehnuteľnosť prenajíma právnická alebo fyzická osoba s aktívnym IČO, nemusí sa dodatočne registrovať na daňovom úrade. Avšak tí, ktorí číslo nemajú, sa musia registrovať najneskôr do mesiaca od prvého prenájmu. Žiadosť je možné podať na miestne príslušnom daňovom úrade, poštou či cez slovensko.sk, vysvetlila spoločnosť.

Advokátska kancelária Vojčík & Partners v novej legislatíve pozitívne hodnotí takzvané cezhraničné daňové audity, čiže spoločné daňové kontroly finančných správ dvoch či viacerých krajín, ktoré zavádzajú povinnosť spolupráce medzi krajinami. Ako pozitívum vnímajú taktiež, že platformy nebudú mať povinnosť posielať údaje o malých predajcoch tovarov, ktorí vykonajú menej ako 30 činností s úhrnnými tržbami neprevyšujúcimi 2000 eur počas sledovaného oznamovacieho obdobia. Pri prenájme sú oslobodené od zdanenia príjmy do 500 eur, tvrdí partnerka právnickej kancelárie Natália Strharská.

Uchovávanie a práca s údajmi o službách a tovaroch, ktoré poskytli právnické či fyzické osoby za uplynulý rok, a aký dosiahli príjem cez túto digitálnu platformu však predstavujú jednoznačne vysokú administratívnu záťaž, dodala Strharská.

Za zmenou stojí nová eurosmernica

„Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní bude platiť od januára 2023. Touto právnou normou bola do slovenskej legislatívy implementovaná eurosmernica DAC7.  Predmetný zákon ukladá nové povinnosti, jednou z nich je práve povinnosť oznamujúcich prevádzkovateľov platforiem nahlasovať finančnej správe informácie o každom predávajúcom, ktorý podlieha oznamovaniu,“ uviedla pre Startitup hovorkyňa Finančnej správy SR Matrina Rybanská.

Novinku zavádza do praxe eurosmernica DAC7. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Každý poskytovateľ služby či predajca tovaru je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Sony (Úprava redakcie)

Nevzťahuje sa to na osoby, ktoré mali za kalendárny rok príjmy nižšie ako 2289,63 eura. Ak však vykazujú daňovú stratu, sú povinní daňové priznanie podať aj v prípade, ak príjmy nedosiahnu túto hranicu, upozornila Digitoo. Prenajímateľ sa však môže rozhodnúť aj pre uplatnenie paušálnych výdavkov.

V prípade neprihlásenia hrozí pokuta od 60 eur do 20 000 eur v závislosti od závažnosti konania. Ak sa v daňovom priznaní uvedú nižšie než skutočné príjmy z prenájmu, pokuta môže dosiahnuť 3 % z rozdielu, pokiaľ chybu nahlásil FS daňovník, vysvetlila spoločnosť.

Doplnila, že ak správca dane zistí nesplnenie daňovej povinnosti dotknutého, pokuta dosiahne 10 % z rozdielu. A ak si daňovník chybu prizná do 15 dní od začatia kontroly, pokuta dosiahne výšku 7 % z rozdielu.

Nová eurosmernica sa však nevzťahuje na inzertné portály. „Oznamovacia povinnosť sa netýka takzvaných vylúčených platforiem, ktoré umožňujú výlučne zaradenie nehnuteľnosti na prenájom do ponuky alebo inzerciu zo strany používateľov. Tiež ani platforiem, ktoré poskytujú len možnosť spracovania platieb,“ uzatvorila Fuentesová.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú