Aktualizované 15. novembra 2022

Podľa informácií portálu Startitup budú prevádzkovatelia online bazárov povinní v súlade s eurosmernicou DAC7 podávať hlásenia o finančnej aktivite svojich predajcov.

„Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní bude platiť od januára 2023. Touto právnou normou bola do slovenskej legislatívy implementovaná eurosmernica DAC7.  Predmetný zákon ukladá nové povinnosti, jednou z nich je práve povinnosť oznamujúcich prevádzkovateľov platforiem nahlasovať finančnej správe informácie o každom predávajúcom, ktorý podlieha oznamovaniu,“ uviedla pre Startitup hovorkyňa Finančnej správy SR Matrina Rybanská.

Potrebné pokyny a tlačivo Oznámenie DAC7 bude zverejnené na webovej stránke Finančnej správy SR. „Tieto informácie oznámi prostredníctvom tlačiva Oznámenie DAC7, ktoré bude sprístupnené na portáli finančnej správy a jeho prílohou bude xml. súbor s požadovanými údajmi,“ priblížila hovorkyňa.

„Finančná správa tak bude mať informácie o slovenských predávajúcich, ako aj zahraničných predávajúcich, ktoré si budú môcť následne vymieňať príslušné štáty v rámci medzinárodnej spolupráce a boja proti daňovým únikom. Oznamujúci prevádzkovatelia platforiem budú informácie o predávajúcich prvýkrát nahlasovať v januári 2024 za rok 2023,“ doplnila Rybanská.

Pixabay (úprava redakcie)

Informácie bude následne finančná správa analyzovať a vyhodncovať. Ak by sa stalo, že dôjde k nesúladu údajov s tými, ktoré sú uvedené v daňových priznaniach, vykonajú miestne zisťovanie alebo spomínanú daňovú kontrolu a prípadné uloženie pokuty. Pokuty pritom môžu dosiahnuť až 20 tisíc eur.

Pôvodný článok:

Ak niekto predáva cez on-line portály, prenajíma nehnuteľnosť, ponúka ubytovanie alebo odvoz cez on-line platformy, mal by sa zaregistrovať na Finančnej správe SR. Upozornila na to advokátska kancelária Highgate Law & Tax.

Doplnila, že od nového roka SR zavádza do praxe novú európsku smernicu proti daňovým únikom. Tá ukladá prevádzkovateľom virtuálnych trhovísk a platforiem pre zdieľanú ekonomiku informovať finančnú správu o príjmoch právnických a fyzických osôb, ktoré dosiahli na danej platforme za uplynulý rok tržby nad 2 000 eur.

Platformy síce nebudú posielať údaje o malých predajcoch, ktorých tržby uvedenú čiastku počas sledovaného oznamovacieho obdobia neprevyšujú, avšak aj títo sa musia na daňovom úrade zaregistrovať.

Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku šesť, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území SR prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu. Nezáleží pritom, či im v konečnom dôsledku vznikne povinnosť podať daňové priznanie alebo nie,“ upozorňuje daňový advokát z právnickej kancelárie Peter Varga.

V prípade nezaregistrovania sa na finančnej správe osoba riskuje pokutu od 60 do 20 000 eur, vyčíslila spoločnosť. Daňová kontrola v súčasnosti funguje na princípe daňového priznania.

Rozhodne si však treba dať pozor na podvody, ktoré v pravidelných vlnách zaplavujú platformy ako je Bazoš.sk, Bazar.sk a iné. Slováci kvôli nim môžu prísť o tisíce eur.

Po novom budú daňové úrady disponovať aj informáciou o príjme danej osoby z on-line trhovísk či z rôznych ďalších on-line platforiem, cez ktoré ľudia ponúkajú ubytovanie, prepravu či ďalšie služby.

V prípade priznania nižšieho príjmu v daňovom priznaní môže pokuta dosiahnuť 3 % z rozdielu medzi sumou dane uvedenou v daňovom priznaní a sumou, ktorú mal v skutočnosti odviesť v daňovom priznaní za rok v prípade, že sa daňovník prizná sám. Avšak v prípade, že nesplnenie daňových povinností zistí daňový úrad, môže pokuta dosiahnuť až desatinu rozdielu,“ zdôrazňuje advokát.

Autobazar.sk (úprava redakcie)

Minulý rok bolo ukončených 8 669 daňových kontrol na daň z pridanej hodnoty (DPH) a daň z príjmov právnických osôb a 605 daňových kontrol z príjmov fyzických osôb. Približne u troch štvrtín kontrolovaných subjektov sa kontrola skončila s dodatočne dorubenou daňou.

Určitý faktor tu zohráva nízka dôvera daňových poplatníkov v štát, že bude s ich daňami rozumne hospodáriť, ale aj sústavné zmeny daňových zákonov. Ako príklad možno uviesť zákon o dani z príjmov, ktorý je jeden z najčastejšie sa novelizujúcich zákonov na Slovensku. Aby teda naša krajina nestrácala peniaze na nepriznaných či nezaplatených daniach, jedným z riešení je prehľadnejšia legislatíva, jednotnejšie rozhodovanie v danej problematike, menej zmien v zákonoch, no v neposlednom rade aj zníženie sadzby dane,“ uzavrel právnik.

Cez bazár si elektromobil môžu dovoliť mnohí Slováci

Cenový rozdiel medzi elektromobilmi a spaľovákmi je väčšinou ešte stále citeľný, no aj dnes si dokážeš kúpiť auto na batérie, ktoré stojí rovnako, respektíve hlboko pod 20 000 €. Uspokojiť sa však musíš s „jazdenkou“.

Ponuka takýchto používaných elektromobilov je pritom stále značne obmedzená, nakoľko na popularite začali naberať iba pred pár rokmi. O päť či desať rokov však bude ponuka jazdených elektromobilov určite bohatšia. Napriek tomu, ak túžiš po „baterkáči“ už dnes a nemáš 40 000 € na nové auto, môžeš sa inšpirovať aj v našom samostatnom článku.

Vybrali sme pre teba elektrické alternatívy k tým najpopulárnejším jazdeným spaľovákom Slovákov, ktoré stoja rovnako, či dokonca menej.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP