Slnko nás nikdy neprestane udivovať. Astronómovia a vedci sa neustále snažia pochopiť zložité procesy pochádzajúce z tohto zdroja a jeho vplyv na našu planétu, aby lepšie predvídali jeho správanie a ochránili technológiu a infraštruktúru pred potenciálnymi škodlivými účinkami slnečnej aktivity.

V poslednom období sa toho o našej materskej hviezde popísalo dosť, najmä čo sa týka jej desivých schopností. Už vieme, že svojím spôsobom predstavuje Slnko pre nás určitú formu hrozby (ak nie priamo pre nás v pravom slova zmysle, tak pre naše technológie), preto sa vedci rozhodli pre radikálny krok.

Dôležitá misia

Ako informuje portál Futurism, NASA spustila 9. júla novú misiu s názvom CubeSat Radio Interferometry Experiment (CURIE), aby skúmala záhadné rádiové signály pochádzajúce zo Slnka.

Povrch Slnka nepravidelne vybuchuje pri zaujímavých udalostiach, ako sú napríklad výrony koronálnej hmoty (CME) a ​​slnečné erupcie, ktoré vedcov udivujú svojimi prejavmi sily. Lenže tieto formy slnečnej aktivity vytvárajú aj akýsi vedľajší produkt, ktorý teraz postavil do pozoru astronomickú obec.

Ide o záhadné rádiové signály, ktoré je veľmi ťažko predpovedať. Múdre hlavy dosiaľ vedia len toľko, že ich zdroj je niekde vo vnútri CME. Tieto slnečné erupcie sú však vskutku obrovské, pričom do vesmíru chrlia miliardy ton materiálu. Niekedy dokonca pohltia štvrtinu priestoru medzi Slnkom a Zemou.

NASA

Maličké satelity

Vedci sa však nechcú nechať uspokojiť týmito vágnymi zisteniami, preto NASA započala ambicióznu misiu. Podstatou CURIE bude rozmiestniť na obežnú dráhu Zeme dvojicu kompaktných satelitov CubeSat, ktoré budú seba vzdialené asi tri kilometre. Sú to naozaj mikro satelity o veľkosti krabice od topánok.

NASA ich plánuje umiestniť do výšky 580 kilometrov nad povrchom, kde pomocou dvoch dva a pol metrových antén budú satelity schopné skenovať rádiové vlny medzi 0,1 a 19 megahertzmi. Tie by inak boli absorbované hornou vrstvou Zeme. Meraním extrémne nepatrných rozdielov v čase, ktorý trvá, kým rádiové signály zasiahnu každý satelit, sa vedci pokúsia presne vypočítať, odkiaľ tieto záhadné prejavy prišli.

Veľký úspech pre rádioastronómiu

 Toto inovatívne využitie rádiovej interferometrie vo vesmíre predstavuje významný pokrok v pozorovaní Slnka a rádioastronómii.

„Je to veľmi ambiciózna a veľmi vzrušujúca misia. Ide vôbec o prvý prípad, keď niekto bude lietať s rádiovým interferometrom vo vesmíre kontrolovaným spôsobom, a preto je to priekopník pre rádioastronómiu vo všeobecnosti,“ povedal hlavný výskumník David Sundkvist z Kalifornskej univerzity v Berkeley.

Poznatky misie CURIE by mohli zlepšiť naše chápanie ohromného vplyvu Slnka na našu slnečnú sústavu a pripraviť pôdu pre budúce misie, ako je napríklad vesmírny experiment Sun Radio Interferometer (SunRISE), ktorý využije konšteláciu CubeSats na zmapovanie priestoru v 2D, z ktorého tieto rádiové vlny pochádzajú.

Pošli nám TIP na článok



Teraz čítajú