Obdobie medzi rokmi 1945 a 1962 priniesli enormné mno?stvo testov nukleárnych zbraní, na ktorých sa podie?ali predov?etkým Spojené ?táty. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tieto testy boli nato?ené doslova z ka?dého mo?ného uhla, pri?om pod?a odhadov bolo vytvorených pribli?ne 10 000 záberov s prísnym utajením. Z tohto ve?kého po?tu záberov bolo v týchto tý?d?och 4200 opätovne digitálne naskenovaných a 750 oficiálne odtajnených vládou USA. Najvä??ie mno?stvo si mô?e? pozrie? v tomto playliste na YouTube, kde ich nájde? v naozaj rôznych formátoch.

Neprekvapí ?a teda, ke? medzi zábermi nájde? aj ?peciálne pokusy s kódovými ozna?eniami. Pán Greg Spriggs, vedúci tohto projektu a zbra?ový ?pecialista, poznamenal pre médiá, ?e v budúcnosti by rád sprístupnil e?te vä??ie mno?stvo záberov, ktoré bezpochyby predvádzajú pravú silu jadrových zbraní.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
33%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]