Dnes majú inteligenciu u? aj také primitívne produkty, o ktorých by sme to pred pár rokmi vôbec nepovedali. Inteligentné sú toti? u? aj váhy, ktoré sa svojimi funkciami sna?ia zauja? najmä ?portovcov ?i ?udí, ktorí chcú ma? svoju hmotnos? pod kontrolou. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Meno výrobcu YUNMAI zrejme vä??ine z vás ni? nehovorí, no vôbec sa nejedná o výrobcu nekvalitných produktov. Sved?í o tom toti? fakt, ?e produkty od tohto výrobcu predáva aj ove?a známej?ie Xiaomi. Dnes sa pozrieme na YUNMAI Mini, ?o je inteligentná váha, ktorá je dos? podobná kúskom od Xiaomi. Dizajn váhy je ve?mi jednoduchý a z prednej strany ho narú?ajú iba ?tyri senzory a LCD displej pre zobrazovanie základných informácií. Lep?ie údaje získa pou?ívate? po prepojení váhy so smartfónom a pridelenou aplikáciou YUNMAI. Tá u? poskytne informácie a? o desiatich polo?kách, a to napríklad o BMI, telesnom tuku, svalovej hmote, hmotnosti kostí ?i viscerálnom tuku.

váha
zdroj fotografie: YUNMAI

Vä??ina ?udí si, samozrejme, chce tieto údaje necháva? pre seba a váha tak podporuje pripojenie a? ?estnástich ?lenov, ktorým poskytuje individuálne dáta. Synchronizácia váhy ale nie je obmedzená iba na jedinú aplikáciu. Pou?ívate? si ju mô?e pripoji? ako na aplikáciu YUNMAI, tak aj na Apple Health, Google Fit, fitbit a mnohé iné. Prvá z menovaných aplikácií je akýmsi expertom pre zdravie, ke??e v reálnom ?ase zaznamenáva a sleduje údaje a na základe nich pou?ívate?ovi poskytuje návrhy na cvi?enie a diétu.

váha
zdroj fotografie: YUNMAI

Kúpi? smart váhu YUNMAI za 33 ?
Kupón GBYUNMAI

Táto váha v?ak vo?i ostatným inteligentným nie je nijako predra?ená. Práve naopak, radí sa medzi tie lacnej?ie. V internetovom obchode GearBest je momentálne dostupná za 33 ? s bezplatným doru?ením, ?o je oproti iným 50 ?i 60-eurovým váham naozaj výborná cena. V ko?íku je ale nutné pou?itie kupónu GBYUNMAI. Vylú?ená nie je ani zastávka na colnici, ktorá by cenu váhy zvý?ila o ?al?ích pribli?ne 10 ?.

Oficiálna aplikácia:

Takto aplikuje? kupón:


zdroj fotografie: Screenshot / GearBest

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.