Mo?no si spozoroval, ?e Xiaomi prednedávnom predstavilo skvelé no?né svetlo s detekciou pohybu, ktorého cena nie je vôbec vysoká. Krátko na to ale in?inieri vylep?ili jeho niektoré vlastnosti, a tak vznikla druhá generácia. No?né svetlo Xiaomi Yeelight so vstavanou nabíjate?nou batériou je teraz dostupné za e?te ni??iu cenu ako jeho predchodca. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi sa anga?uje vo výrobe mnohých zariadení a jeho portfólio zah??a tie? doplnky do domácností. Práve v tejto kategórii sa pred pár tý?d?ami obohatila jeho ponuka o skvelú no?nú lampu s pohybovým senzorom. Tá po?as noci doká?e detekova? pohyb a rozsvieti? sa na ur?itý ?as.

Vstavaná batéria s ú?asnou výdr?ou

Oproti prvej verzii je druhá generácia vylep?ená o vstavanú 750 mAh batériu, ktorú je mo?né nabíja? prostredníctvom microUSB portu. Na jedno nabitie tak v?aka nízkej spotrebe energie doká?e táto Xiaomi lampa fungova? a? 120 dní v dvoch volite?ných re?imoch.

zdroj fotografie: GearBest

Prvým z nich je osvetlenie na 15 sekúnd a druhou mo?nos?ou je kon?tantné osvetlenie priestoru po zaznamenaní pohybu na vzdialenos? 5-7 metrov. Svetlo s teplotou 2700K pôsobí v no?ných podmienkach pre ?udské oko príjemným dojmom. Celá kon?trukcia tejto novinky je v?ak spracovaná tak, aby zapadla do ka?dej domácnosti. Xiaomi Yeelight Nighlight nie je len oby?ajnou lampou, ale aj elegantne vyzerajúcim doplnkom. Jeho in?talácia je nesmierne jednoduchá. Pou?ívate? ho mô?e pripevni? pomocou há?ika, prilepi? alebo v?aka magnetu umiestni? aj na chladni?ku ?i iný kovový povrch.

zdroj fotografie: GearBest

Nízka cena zostala

S týmto doplnkom z dielne Xiaomi tak u? nikdy nebude? musie? v noci rozsvecova? silné svetlo ?iaroviek alebo prisvet?ovaciu LED diódu smartfónu. No?ná lampa Xiaomi Yeelight s pohybovým senzorom a vstavanou batériou s extrémne dlhou výdr?ou je teraz dostupná za fantastickú cenu len 9 ?.

Kúpi? no?nú lampu Xiaomi Yeelight v novej verzii za 9 ?

Pri nákupe v?ak nezabudni uplatni? ná? kupón MiYeeGB, ktorý sa postará o túto perfektnú z?avu. V?aka nízkej sume sa tak nemusí? v ?iadnom prípade obáva? ani dodato?ných poplatkov pri doru?ení.

Kupón uplatní? v ko?íku nasledovne: 

zdroj fotografie: Screenshot/GearBest

 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
67%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]