Xiaomi opä? roz?iruje svoj rad inteligentnej elektroniky. Po vysáva?och, smart vari?och ry?e a mnohých iných ?ikovných zariadeniach do domácnosti tentoraz predstavili ?al?í skvost v podobe inteligentnej chladni?ky.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Chladni?ka prichádza s nádherným moderným dizajnom, ktorý poskytne chladiaci priestor o objeme a? 268 litrov. Rozdelená je celkovo do troch ?astí, z ktorých dve sú chladiace o objeme 146 litrov a jedna mraziaca o objeme 82 litrov. Celkové rozmery chladni?ky tak ?inia iba 600 x 690 x 1895 mm.

chladni?kazdroj fotografie: Viomi

?o by to bolo za chladni?ku od Xiaomi, ktorú by si nevedel ovláda? cez telefón? Presne tak, ke??e ide o inteligentnú chladni?ku, pomocou aplikácie bude? schopný kontrolova? teploty a vnútorné skladovacie podmienky celej chladni?ky. Okrem prístupu z telefónu je mo?né kontrolova? chladni?ku priamo na dotykovej obrazovke, ktorá je vlo?ená do ?elného panelu a umo??uje meni? rôzne re?imy chladenia a teplotu skladovania v rozsahu od  -18 ° C do 8 ° C.


zdroj fotografie: Viomi

To, ?e Xiaomi rozdelilo chladni?ku na tri ?asti má samozrejme svoj zmysel. V ka?dej ?asti je mo?né nastavi? odli?né teploty a vnútorné podmienky, na základe ktorých je mo?né skladova? rôzne potraviny. Xiaomi navy?e vybavilo chladni?ku 360° ventiláciou pre optimálne chladenie.

Ú?asnou novinkou, ktorú Xiaomi zaviedlo, je inteligentná automatická regulácia teploty iLive. Tá doká?e na základe ulo?ených potravín v ka?dej ?asti zvoli? tie správne teploty pre udr?anie optimálnych konzerva?ných podmienok. Pou?ívate?ovi u? len sta?í v aplikácii ur?i?, v akej ?asti a ktoré potraviny do chladni?ky vlo?il. O v?etko ostatné sa postará iLive.

chladni?kazdroj fotografie: Viomi

V neposlednom rade chladni?ka obsahuje steriliza?ný systém na zachytenie pachov. Táto funkcia taktie? zni?uje zhor?enie kvality potravín ulo?ených v chladni?ke. Teraz ?a u? neprekvapí prenikavá vô?a Olomouckých syre?kov alebo cesnaku. Smart chladni?ka Xiaomi Viomi iLive je dostupná len pre domáci ?ínsky trh. A zrejme to tak aj ostane. Napriek tomu si v?ak chladni?ka zachovala ve?mi priaznivú cenu, 2999 juanov, ?o je pribli?ne 380 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
30%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
20%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
10%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.