Mnoho ?udí sa pri výbere nového príslu?enstva ako slúchadlá spolieha iba na známe zna?ky a nechce prejavi? dôveru výrobcom, ktorí v na?ich kon?inách nie sú a? tak známy. Je to ale ve?ká ?koda, preto?e niekedy práve takíto výrobcovia ponúkajú ?aleko lep?iu kvalitu za ove?a ni??ie ceny. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Jedným z nich je aj ?ínske Xiaomi, ktorého ponuka slúchadiel sa neustále rozrastá o nov?ie a lep?ie modely. Výrobca myslí na nenáro?ných posluchá?ov, stredne-náro?ných posluchá?ov, ale aj skuto?ných audiofilov. Práve pre poslednú menovanú skupinu sú ur?ené Mi In-Ear Headphones Pro HD. Tie sa pý?ia najmä dvomi ?as?ami, z ktorých jedna ponúka duálnu dynamiku a druhá vyvá?enú armatúru. Kým prvá ?as? produkuje rozvá?ne basy a stredy, druhá ?as? zas stojí za detailnými vý?kami.

Na kvalitnom zvuku sa podpísali aj prémiové materiály, ako napríklad grafénové membrány a kovové ?asi. ?tuple sú v balení rovno v ?tyroch ve?kostiach a sú zahnuté v 45-stup?ovom uhle, aby poskytovali komfort pri po?úvaní naozaj pre ka?dého. Kábel je vyrobený z termoplastického elastoméru, ktorý je ?etrný k ?ivotnému prostrediu, nie je toxický a poskytuje výbornú odolnos?. Nechýbajú ani kovové tla?idlá pre ovládanie hudby a mikrofón. Zákazník teda dostane slúchadlá s prekvapivo kvalitným a detailným zvukom ?i prémiovými materiálmi.

zdroj fotografie: tech.sina.com.cn

Kúpi? ?pi?kové Xiaomi slúchadlá za 11,70 ?
Z?avový kupón earyea

Ceny skuto?ne kvalitných slúchadiel zvyknú dosahova? desiatky a? stovky eur, no vysoká cena neznamená v?dy vysokú kvalitu. Prémiové slúchadlá Xiaomi Mi In-Ear Headphones Pro HD v?aka exkluzívnemu z?avovému kupónu len pre na?ich ?itate?ov kúpi? za neuverite?ných 11,70 ?. Pre porovnanie, na oficiálnej stránke Xiaomi sa udáva cena ?a?? 32 ?. Kúpu slúchadiel ale neodporú?ame odklada?, preto?e s kupónom earyea mô?e nakúpi? iba prvých 15 zákazníkov. O po?tovné si u? netreba robi? starosti, ke??e je opä? bezplatné.

Kupón je mo?né aplikova? v ko?íku:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
0%
Mám to
40%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.