banner-redmi-3s
Nie nadarmo sa hovorí o Xiaomi Redmi 3S, ?e sa jedná o najlep?í kúsok medzi cenovo dostupnými smartfónmi. Mnoho pou?ívate?ov videlo negatívum v dostupnosti z ?ínskych skladov a neúplnej podpore LTE frekvencií na?ich operátorov. Aj tieto problémy v?ak zmizli rýchlos?ou svetla a momentálne je dostupná plnohodnotná verzia s kompletnou paletou na?ich najpou?ívanej?ích LTE frekvencií, a to hne? vo fantastickej akcii. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Rýchle mobilné pripojenie si teda u?ije? samozrejme v meste, no aj na dedinách a po?as cestovania. Táto vlastnos? nie je ani z?aleka tou najlep?ou. Pripo?ítaj si k tomu bezproblémové doru?enie z európskeho skladu, vyhnutie sa dodato?ným platbám na colnici a unikátnu cenovku. Xiaomi Redmi 3S má celkovo dve pamä?ové konfigurácie. Tá výkonnej?ia s 3 GB RAM pamä?ou a roz?írite?ným 32 GB interným úlo?iskom momentálne operuje na trhu s cenou, ktorá sa ur?ite tak skoro nebude opakova?. Hovoríme o fantastickej ?iastke 147 ?, ktorú dosiahne? pou?itím kupónu ESWAREHOUSE.

xiaomi-redmi-3s-eu-sklad-1

Kúpi? Xiaomi Redmi 3S z európskeho skladu za 147 ?
3 GB RAM / 32 GB ROM

Krásne hliníkové unibody telo so sníma?om odtla?kov prstov na zadnej strane majite?ovi okam?ite vy?arí úsmev na tvári. Vpredu sa nachádza 5-palcový displej s dostato?ným HD rozlí?ením. Po výkonovej stránke siahlo Xiaomi po procesore Snapdragon 430, ktorý doká?e splni? aj náro?nej?ie operácie. Z masívnej 4000 mAh batérie doká?e? pokojne vy?a?i? aj 2-3 dni výdr?e.

xiaomi-redmi-3s-eu-sklad-2

Android 6.0 Marshmallow je doplnený o ?pi?kovú nadstavbu MIUI 8 s mno?stvom praktických funkcií. 13 MPx zadný a 5 MPx predný selfie fotoaparát síce pôsobia ve?mi decentne, no so základnými nárokmi si ur?ite poradia. Na záver e?te pripomíname DualSIM funkcionalitu v hybridnom SIM slote a spomínanú podporu LTE frekvencií, ktorá nájde vyu?itie v celej Európe. Smartfón si mô?ete objedna? z európskeho skladu, ?ím odpadá nutnos? platby dodato?ný poplatkov, ako je napríklad DPH. Dodanie je navy?e ove?a rýchlej?ie, no men?ou nevýhodou je cena po?tovného, ktorá ?iní 32 ?.

xiaomi-redmi-3s-v-zlave-2

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
6%
Páči sa mi to
47%
Chcem to
0%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
41%
Neznášam to
0%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.