Xiaomi Mi6 je bez pochýb jedným z najo?akávanej?ích ?ínskych smartfónov tohto roka. Ob?úbený technologický gigant si svoj pripravovaný poklad starostlivo strá?i, v?aka ?omu do dne?ného d?a stále nepoznáme jeho presný dátum predstavenia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Najnov?í únik informácií v?ak svojou tro?kou prispieva k zlo?eniu sklada?ky, ktorá by u? ?oskoro mohla by? kompletná. Na internete sa toti?to objavili fotografie ochranného krytu, ktorý má by? ur?ený práve pre Mi6-ku. Ochranný obal sám o sebe nie je ni?ím zaujímavý, nako?ko sa jedná o oby?ajné prieh?adné silikónové puzdro. Omnoho zaujímavej?ie sú tak jeho otvory, ktoré odha?ujú rozmiestnenie základných komponentov. Spodná hrana smartfónu bude nies? dve sady otvorov, pri?om pod jednou z nich bude umiestnený hlavný reproduktor a pod druhou zase s najvä??ou pravdepodobnos?ou primárny mikrofón.

zdroj fotografií: MyDrivers

Kúpi? Xiaomi Mi5 64 GB za 210 ?!

Medzi nimi si nájde miesto USB Type-C konektor, ktorý bude slú?i? na napájanie zariadenia, prenos súborov a dokonca aj na po?úvanie hudby skrz slúchadlá. Na samotnom obale toti?to niet ani stopy po otvore pre 3,5 mm audio jack, ktorý má by? odstránený po vzore smartfónov od spolo?ností Apple, LeEco ?i HTC. Túto nie ve?mi ??astnú novinu podporujú aj správy o pripravovaných Bluetooth slúchadlách s názvom MiPods. Tie sa síce nemajú nachádza? v základnom balení novej vlajkovej lode od spolo?nosti Xiaomi, no budú sa predáva? samostatne, ako dodato?né príslu?enstvo za sumu 699 juanov, ?o je zhruba 93 ?.

zdroj fotografií: MyDrivers

Nenechaj si ujs?
Toto sú detailné ?pecifikácie Xiaomi Mi6 a Mi6 Plus: Máme sa na ?o te?i?!

Je celkom zrejmé, kde sa tento ambiciózny ?ínsky výrobca pri výrobe nových slúchadiel in?piroval, pri?om to v podstate odha?uje aj ich samotný názov. Zostáva nám v?ak veri?, ?e MiPods budú rie?ené o nie?o lep?ie ne? známe AirPods od Apple. Práve tie sa toti?to stretli s poriadnym posmechom internetu pre svoj dizajn a skuto?nos?, ?e ich je mo?né ?ahko strati?. Obal ?alej poukazuje aj na otvor pre duálny fotoaparát, ktorému má pri hor?ích svetelných podmienkach vypomáha? duálny LED blesk.


zdroj fotografie: MyDrivers

Okrem toho sa k nám dostala aj fotografia údajného slotu pre SIM karty pochádzajúceho priamo zo Xiaomi Mi6. Zverejnená bola na sociálnej sieti Weibo a slot z Mi6 porovnáva so slotom predchodcu, Xiaomi Mi5. Zaujímavos?ou je, ?e SIM slot zo Xiaomi Mi6 obsahuje gumené tesnenie, ?o predpovedá u? nedávno spomínanú vodeodolnos?. Pou?ívate?, ktorý fotografiu zverejnil, sa taktie? zmie?uje o certifikácii IP67, ktorú by mohla Mi6-ka naozaj nies?. Práve kvôli vodeodolnosti má Xiaomi z Mi6-ky odstráni? populárny 3,5 mm audio jack.

zdroj fotografie: Weibo

Pod?a posledných správ má predstavenie smartfónu Xiaomi Mi6 vo viacerých verziách prebehnú? 11. apríla, no ni? nie je e?te oficiálne potvrdené a tak ber tento dátum s men?ou rezervou.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
8%
Chcem to
17%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
17%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]