Xiaomi len nedávno predstavilo svoj nový model Mi5C, ktorý ako prvý dostal do výbavy vlastný procesor spolo?nosti, Surge S1. Najvä??ím negatívom tejto novinky je, ?e podporuje iba pásma domácich operátorov v ?íne. Teraz sa v?ak na verejnos? dostal návod, v?aka ktorému sa zoznam podporovaných pásiem operátorov roz?íri. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

U? dlh?iu dobu sa hovorilo o tom, ?e Xiaomi plánuje predstavi? smartfón s vlastným procesorom. Po dlhom ?akaní sa tak aj skuto?ne stalo a na svet sa dostal model Mi5C. V jeho útrobách drieme procesor Surge S1 vyrábaný 28 nm technológiou, ktorý priná?a mnoho inovácií. Jeho ?tyri jadrá pracujú na maximálnej frekvencii 2,2 GHz a ?al?ia ?tvorica pre menej náro?né úlohy zvláda frekvenciu 1,3 GHz. Pri jeho návrhu sa Xiaomi zameralo na zlep?enie spracovania fotografií, no okrem toho pridalo aj programovate?ný modem.


zdroj fotografie: Xiaomi

Nenechaj si ujs?
Xiaomi predstavilo prvý procesor z vlastnej dielne! Takýto je jeho výkon

S ním je mo?né roz?íri? skromnú podporu pásiem ?ínskych operátorov o nové frekvencie a navy?e tento modem podporuje aj OTA aktualizácie. Nane??astie, Xiaomi sa rozhodlo, ?e nový model Mi5C bude podporova? iba frekven?né TD-LTE pásma ?ínskeho operátora China Mobile Telecom. Zvy?ok sveta v?ak vyu?íva FDD-LTE pásma. Je mo?né, ?e sa Xiaomi e?te rozhodne v niektorej z aktualizácii odomknú? modem pre zvy?né pásma svetových operátorov. Dovtedy ti v?ak priná?ame návod, v?aka ktorému je mo?né odomknú? aspo? podporu na?ich 3G a ?iasto?ne aj 4G sietí (zrejme len frekvencie 1800, 2100 a 2600 MHz).

Návod: 

1. Vstúp do aplikácie Telefón a na pomocou tohto kódu  *#*#1#*#* sa dostane? do Song Assistant módu.

zdroj fotografie: MIUI

2. Zvo? mo?nos? ?TEL_Assistant?.

zdroj fotografie: MIUI

3. Následne zvo? mo?nos? ?Telephony?.

zdroj fotografie: MIUI

4. Klikni na ?Production target? a zvo? mo?nos? ?China Unicom?.

zdroj fotografie: MIUI

5. Teraz sa vrá? o krok spä?, zvo? mo?nos? ?Radio Access?, potom ?5 Mode? a nezabudni nastavenie ulo?i?.

zdroj fotografie: MIUI

6. Re?tartuj svoje Xiaomi Mi5C.

7. Vlo? do smartfónu SIM kartu jedného z na?ich operátorov a otestuj funk?nos? 3G/4G siete. Nezabudni v?ak nastavi? správne APN operátora.

zdroj fotografie: MIUI

Nasledujúce screenshoty obsahujú ?al?ie informácie, ktoré by ?a mohli zauja?.

zdroj fotografií: MIUI

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
54%
Páči sa mi to
46%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]