banner-mi-band-2
Za?iatkom tohto mesiaca sme mohli by? svedkami predstavenia vôbec prvého VR headsetu od spolo?nosti Xiaomi. Ten je v podstate vylep?enou a hodnotnej?ou verziou prelomových VR okuliarov spolo?nosti Google, Google Cardbox. Doteraz bola táto náhlavná súprava pre nás, Slovákov, nedostupná, ?o sa v?ak týmto d?om kone?ne mení.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Úplne prvý výrobok, ktorý spolo?nos? Xiaomi zamerala ?peciálne na virtuálnu realitu, je mo?né pou?íva? s rôznymi zariadeniami a headset teda nie je obmedzený len na smartfóny tejto ?ínskej spolo?nosti. Náhlavná súprava doká?e po?a? v?etky prístroje, ktoré sa svojou uhloprie?kou displeja vtesnajú do rozmedzia od 4,7 po 5,7 palcov. Ak va?e zariadenie sp??a túto podmienku, tak vám u? ni? nebráni v tom, aby ste za?ili jedine?né chvíle vo virtuálnej realite. Tá prichádza v ?iernej farbe s jemnou povrchovou úpravou, ktorá pripomína ko?u.

xiaomi-mi-vr-play-fotografie(4)

Na prednej ?asti tohto gadgetu nájdeme oran?ové logo spolo?nosti a otvory na odvod tepla spolu so zipsom, ktorý prechádza po obvode súpravy. Tento zips slú?i na zachytenie vá?ho zariadenia v stabilnej polohe tak, aby nedo?lo k jeho náhodnému vyk?znutiu. Pod prednou snímate?nou ?as?ou sa teda skrýva medzera na smartfón, ktorý mô?e aj po umiestnení do headsetu vytvára? fotografie v?aka dvom vy??ie spomenutým otvorom.

Kúpi? Xiaomi Mi VR Play za 17 ?

xiaomi-mi-vr-play-fotografie(7)

Headset Xiaomi Mi VR Play vá?i necelých 209 gramov a v?aka nízkej hmotnosti dr?í na hlave ako uliaty. Zadná strana je ergonomicky vytvarovaná tak, aby okuliare dokonale prilnuli na va?u tvár. Jemný materiál zabezpe?í príjemné nosenie a ?iadneho ne?iadúceho tla?enia sa tak obáva? nemusíte. Dvojica ?o?oviek ponúkne ?istý a jasný obraz, ktorý budete milova?. Okuliare sa doká?u postara? o zábavu rôzneho druhu v?aka vlastnému softvéru, ktorý ponúkne panoramatické videá a fotografie, 3D filmy, hry a iné aplikácie. Takisto vám ni? nebráni v spárovaní tohto headsetu s aplikáciou Google Cardboard, ktorá pod sebou zdru?uje mno?stvo skvelých titulov. Xiaomi Mi VR Play zaradil do ponuky ná? partnerský e-shop Everbuying.net, v ktorom si tieto jedine?né okuliare na virtuálnu realitu mô?ete predobjedna? u? za 17 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
8%
Chcem to
75%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
8%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]