?ínske Xiaomi takmer ka?dý druhý de? predstavuje nové a nové gadgety, ktoré vynikajú najmä perfektnými cenami. My sme sa rozhodli pripravi? pre teba výber tých najlep?ích vychytávok s ikonickým logom Mi, za ktoré nezaplatí? viac ako 30 ?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi Wi-Fi Router 3C

Cena: 21 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi Wi-Fi Router 3C za 21 ?

Stabilné a silné internetové pripojenie je dnes doslova nevyhnutnos?ou v ka?dej jednej domácnosti. So zvy?ujúcou sa kvalitou fotografií a videí priamo úmerne narastá aj potreba ?oraz vy??ích prenosových rýchlostí. Práve kvôli tomu vyvíja spolo?nos? Xiaomi vlastné routre, ktoré neustále udivujú pomerom ceny a výkonu. Xiaomi Wi-Fi Router 3C so ?tvoricou zabudovaných antén to dokazuje zrejme najlep?ie. Ponúka ?iroké pokrytie, maximálnu prenosovú rýchlos? 300 Mb/s a minimálne rozmery spolu s elegantným dizajnom. Spolu s dodaním z európskeho skladu pritom stojí len 21 ?.

Xiaomi bezdrôtová my?

Cena: 16 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi bezdrôtovú my? za 16 ?

My? je jedným z najdôle?itej?ích nástrojov pri práci s po?íta?om. Toto vstupné zariadenie pou?ívame na dennej báze a jeho výber rozhodne netreba podce?ova?. Po?íta?ová my? vyrobená spolo?nos?ou Xiaomi je jednou  tých lep?ích, ktoré sa v sú?asnosti mô?u objavi? na tvojom písacom stole. Podporuje 2,4 GHz bezdrôtové pripojenie, ako aj pripojenie skrz technológiu Bluetooth. Napájanie je rie?ené pomocou dvojice AAA batérií, ktoré sú obsiahnuté v základnom balení. Táto laserová my? ponúka citlivos? 1200 DPI, pri?om rozhodne ocení? aj jej kvalitnú hliníkovo-plastovú kon?trukciu. Cena tohto skvelého gadgetu je len 16 ?.

Xiaomi bezpe?nostná kamera

Cena: 24 ?

zdroj fotografie: GearBest

Kúpi? Xiaomi bezpe?nostnú kameru za 24 ?

V?aka výrobkom od tohto ?ínskeho giganta mô?eme u? hodnú chví?u chráni? na?e domácnosti prepracovaným kamerovým systémom. Xiaomi Smart IP Kamera v tvare jednoduchej kocky doká?e nahráva? FullHD video, pri?om sa v?aka clone f/2.0 a infra?ervenému svetlu nestratí ani v úplnej tme. Okrem toho sa doká?e samovo?ne spusti? v prípade zachytenia akéhoko?vek zvuku alebo pohybu. Aby toho nebolo málo, zabudovaný mikrofón a reproduktor dokopy umo??ujú vzdialenú komunikáciu s práve nahrávanými osobami. Nahrávky je mo?né uklada? na microSD kartu alebo na vzdialené úlo?isko skrz Wi-Fi. Toto v?etko pritom stojí len 24 ?.

Xiaomi Mi Band 2

Cena: 22 ?

Kúpi? Xiaomi Mi Band 2 za 22 ?

Xiaomi Mi Band 2 je bezpochyby jedným z najlep?ích fitness trackerov na svete. Na samom vrchu ponúka displej, ktorý slú?i na zobrazenie ?asu a u?ito?ných informácií o spálených kalóriách, po?te prejdených krokov ?i aktuálnom srdcovom tepe. Náramok je vyrobený z príjemného silikónového materiálu, ktorý nijakým spôsobom neza?a?uje poko?ku. Mi Band 2 ?a okrem iného doká?e upozorni? na to, ke? dlh?ie obdobie ne?inne sedí? bez pohybu. Rovnako mô?e? oceni? podrobné analyzovanie tvojho spánku, ako aj inteligentný budík, ktorý ?a zobudí pomocou vibrácií. Tento gadget toho v?ak doká?e e?te omnoho viac, pri?om ho mô?e? získa? u? za 22 ?.

Xiaomi 10 000 mAh Powerbank

Cena: 15 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi 10 000 mAh Powerbank za 15 ?

Hoci sa na?e smartfóny zlep?ujú raketovým tempom, ich batérie zostávajú v zásade nezmenené u? dlhé roky. Pravdou je, ?e ?oraz viac zariadení sa mô?e pochváli? vysokokapacitnými akumulátormi, no ani tie nedoká?u nedoká?u zaru?i? dlhú výdr? pri poriadne aktívnom pou?ívaní. Rie?ením sa tak stávajú externé batérie, ktoré doká?u na?e prístroje doslova o?ivi? v prípade núdze. Táto 10 000 mAh powerbanka od Xiaomi ponúka tenkú hliníkovú kon?trukciu, príjemný dizajn, microUSB a USB konektor, pri?om sa dostalo aj na LED indikátor aktuálneho stavu batérie. Toto v?etko ?a bude stá? skvelých 15 ?.

Xiaomi LED pásik

Cena: 29 ?

zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? Xiaomi LED pásik za 29 ?

Posledný Xiaomi gadget z valentínskej ponuky jednoducho a efektívne skrá?li tvoj príbytok, pri?om s jeho pomocou mô?e? navodi? dokonalú romantickú atmosféru. Tento inteligentný LED pásik toti?to podporuje a? 16 miliónov rôznych farieb, ktoré mô?e? pohodlne upravova? zo svojho smartfónu v?aka zabudovanému Wi-Fi pripojeniu. Na d??ku meria rovné 2 metre, pri?om si ho mô?e? umiestni? takmer kdeko?vek. ?ere?ni?kou na torte je automatické prispôsobovanie farby a intenzity osvetlenia napríklad pod?a práve po?úvanej hudby. Tento výnimo?ný produkt mô?e by? tvoj u? za 29 ?.

Xiaomi Selfie Ty?

Cena: 11 ?

Kúpi? Xiaomi Selfie Ty? za 11 ?
Z?avový kupóm GB9%

Ak sa rád predvádza? pred prednou kamerou tvojho smartfónu, lep?ieho pomocníka ako selfie ty? od Xiaomi zrejme nenájde?. Ako ka?dá správna selfie ty?, aj tá od Xiaomi obsahuje tla?idlo pre snímanie fotografií, ktoré funguje po pripojení káblika do 3,5 mm jacku telefónu. Ty? dosahuje maximálnu d??ku 70 cm a kompatibilná je so v?etkými smartfónmi, vrátane tých s Androidom aj iOSom. Asi najlep?ou vlastnos?ou selfie ty?ky od Xiaomi je jej cena, ktorá s pou?itím kupónu GB9% klesne na 11 ?.

Xiaomi Roidmi 2S

Cena: 15 ?

Kúpi? Xiaomi Roimi 2S za 15 ?

Xiaomi Roidmi 2S je nabíja?kou do auta, ktorá sa pripája do 12V / 24V zásuvky. Nabíjanie cez 2 USB výstupy je podporované pri maximálnych hodnotách 5V / 2,4A. Prvým vylep?ením oproti klasickým nabíja?kám je prítomnos? najnov?ieho Bluetooth 4.2, ktoré slú?i na pripojenie smartfónu pre následné Handsfree telefonovanie. Slú?i v?ak aj za ú?elom správy nabíja?ky cez príslu?nú aplikáciu pre Android alebo iOS. Ohromnou výhodou je v?ak vlastnos? FM transmittera, teda zariadenie sa pripojí na frekvenciu autorádia vo vozidle. Pri telefonovaní sa sna?í Roidmi 2S o obmedzenie ru?ivých zvukov v pozadí pre kry?tálov ?istý zvuk. Roidmi 2S v aktuálnom bleskovom výpredaji kúpi? za perfektných 15 ?.

Xiaomi WiFi Rádio

Cena: 21 ?

Kúpi? Xiaomi WiFi rádio za 21 ?
Kupón GB9%

Xiaomi WiFi Rádio je osadené kvalitným 2W reproduktorom. O bezchybné prehrávanie hudby a ni?ím neru?ený zá?itok sa stará procesor MediaTek MT7688K. Na vrchnej strane sa taktie? nachádza malá plocha so senzormi, ktorá slú?i na intuitívne pridávanie a uberanie hlasitosti. No to pravé orechové nastane a? vtedy, ke? rádio spojí? so svojím smartfónom skrz aplikáciu. V?aka tejto aplikácii bude? môc? vyh?adáva? stanice, nastavova? ?asova? spustenia ?i vykonáva? rôzne ?al?ie ve?mi praktické funkcie. Vä??inou sa v?ade pí?e, ?e rádio podporuje len domáce stanice z ?íny, av?ak my poznáme jeden ve?mi ?ikovný návod, ktorý doká?e prinies? stanice aj z krajín za hranicami ?íny.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
13%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
3%
Mám to
11%
Nepáči sa mi to
3%
Neznášam to
2%
O autorovi
Inzercia
Sponzorované články.