U? o pár dní sa za?ne Xiaomi Mi Festival, na ktorom budú predstavené mnohé nové produkty. E?te pred jeho za?iatkom (6. apríla) v?ak výrobca stihol predstavi? nieko?ko nových, cenovo dostupných gadgetov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Bezdrôtová my?

Prvým z predstavených gadgetov je lacná bezdrôtová my?. Xiaomi tvrdí, ?e je navrhnutá ?peciálne pre ??ínske ruky?, aby poskytla ?o najlep?iu ergonómiu. My? sa pripája cez 2.4 GHz konektivitu, ponúka citlivos? 1200 dpi a tla?idlo ?spä?? na ?avej strane. To mô?e slú?i? pre rýchlej?iu navigáciu vo webových prehliada?och a iných programoch. Potiahnutá je vysoko kvalitným povlakom pre odolnos? vo?i UV ?iareniu, opotrebeniu a odtla?kom prstov.


zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? po?íta?ovú my? od Xiaomi

Nejedná sa o ?iadnu hrá?sku my? pre pou?ívate?ov s vysokými nárokmi, ale skôr o oby?ajnú my? pre be?ných ?udí. Zaujme ale dobrou ergonómiou a ve?mi nízkou cenou. Oficiálna ?ínska cena ?iní 69 Yuanov, ?o je v prepo?te iba okolo 9 ?. ?í?ania si ju mô?u objedna? z oficiálneho Xiaomi obchodu u? v tejto chvíli.

Mini inteligentná váha

Túto váhu si ur?ite nemý? s tou, ktorú má? doma zaprá?enú v skrini. Doká?e toti? ove?a viac, ne? si myslí?. Jej celé meno je Yunmai Good Light Mini 2 a láka hlavne na inteligentné funkcie. Okrem oby?ajného vá?enia monitoruje tvoju hmotnos?, telesný tuk, viscerálny tuk, bazálny metabolizmus, BMI (index telesnej hmotnosti), telesný vek a hladinu bielkovín a vody.


zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? váhu od Xiaomi

Naláka? sa sna?í aj na svie?i dizajn, ktorý tvorí tvrdené sklo a nehrdzavejúca oce?. Samotná váha disponuje aj displejom, no lep?í preh?ad získa? po spárovaní so smartfónom cez Bluetooth 4.0. Cena bola nastavená na ve?mi prijate?ných 89 juanov, ?o je v prepo?te pribli?ne 12 ?. Cena, samozrejme, platí len pre domáci, ?ínsky trh.

nenechaj si ujs?
Najnov?ie Xiaomi tenisky s ?ipom od Intelu si u? kúpime aj my. Poznáme cenu!


zdroj fotografie: Xiaomi

Inteligentný telesný teplomer

Posledným produktom je inteligentný teplomer ur?ený predov?etkým pre bábätká. Je tvarovaný do kruhu a poskytuje rýchle meranie teploty. Sta?í ho uchyti? na telo die?a?a a jeho telesná teplota je známa do 2.5 sekundy s presnos?ou na 0.1°C. Pomocou Bluetooth technológie ho mô?e? prepoji? s aplikáciou od Xiaomi a namerané teploty tak uklada?. Rodi?ia si potom mô?u nastavi? teplotu, pri ktorej za?ne teplomer výstra?ne pípa?. Tento nezvy?ajný teplomer pre bábätká si mô?u ?ínski zákazníci kúpi? za pribli?ne 12 ?.

Kúpi? teplomer do domu od Xiaomi


zdroj fotografií: Xiaomi

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
18%
Páči sa mi to
55%
Chcem to
18%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
9%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.