Neodmyslite?nou sú?as?ou na?ich ?ivotov je hudba. Zrejme neexistuje vo svete ?lovek, ktorému by neimponoval aspo? jeden z mnohých hudobných ?týlov. ?asto je v?ak kvalita zvuku podce?ovaná a ur?ite sa ti tak u? neraz stalo, ?e ti jednu z tvojich ob?úbených pesni?iek znechutila práve jej nekvalitná reprodukcia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ak ?a teda vy??ie zmienený problém trápi u? dlh?iu dobu, ponúkame ti skvelé rie?enie. Je ním ?ikovný Bluetooth reproduktor vyrobený ob?úbenou ?ínskou spolo?nos?ou Xiaomi. Tento gadget ponúka lákavý dizajn, ktorým sa od vä??iny produktov tohto zamerania dokonale odli?uje. Kompaktné telo je vyrobené z kvalitného hliníka, ktoré má na prednej strane vyh?bené ve?ké mno?stvo dier slú?iacich práve na prepustenie po?úvanej hudby. Pravá hrana ponúka ?tvoricu ovládacích tla?idiel, pri?om tá ?avá nesie napájací microUSB konektor, vstupný AUX konektor a rovnako aj mikrofón. V?aka nemu doká?e tento gadget poslú?i? aj pri uskuto??ovaní hlasových hovorov.

Bluetooth reproduktor
zdroj fotografie: Leikej

Kúpi? Xiaomi Bluetooth reproduktor za 35 ?
Z?avový kupón FONTECH

V útrobách hliníkovej kon?trukcie sa skrýva audio ?ip Avnera AV3102, ktorý zabezpe?uje vernú a vyvá?enú reprodukciu zvuku. Dvojica 36 mm elektroakustických meni?ov doká?e vyvinú? hlasitos? 90 dB. Smúti? nemusia ani milovníci siných bassov, nako?ko tento u?ito?ný gadget doká?e bez ?a?kostí vyvinú? aj tie. Xiaomi reproduktor ponúka Bluetooth vo verzii 4.0, tak?e na prehrávanie nepotrebuje ?iadne otravné káble. Zabudovaná 1500 mAh batéria sa postará a 8 hodín nepretr?itého po?úvania a hudba ti tak na párty mô?e hra? pokojne aj celú noc. Po zadaní z?avového kupónu FONTECH klesne cena tohto produktu na 35 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
6%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
24%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
12%
Neznášam to
3%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]