Bezpe?nos? moderných zariadení je ?asto omnoho slab?ia ako si v?etci myslíme. Dôkazom toho bol aj útok hackerov, ktorí na infikovanie po?íta?ov vyu?ili ransomvér WannaCry. Aj ke? od tohto útoku uplynulo u? zopár tý?d?ov, tak odborníci stále skúmajú bli??ie detaily. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Hackeri sa v posledných mesiacoch ?oraz ?astej?ie odhodlávajú rozosiela? a napáda? mnohé zranite?né zariadenia. Ransomvér WannaCry narobil najvä??ie ?kody v zdravotníckom systéme Spojeného krá?ovstva, ktorý sa aj v týchto d?och stále spolieha na po?íta?e so starým systémom Windows XP. Microsoft síce krátko po útoku vydal bezpe?nostnú záplatu aj pre XP-?ko, no ?kodlivý kód sa e?te chví?u ?íril ?alej. Celkovo bolo napadnutých nieko?ko desiatok tisíc po?íta?ov. Útoku v?ak najlep?ie odolávali práve tie s Windowsom XP.

windows xpzdroj fotografie: Microsoft

Bezpe?nostní experti skúmali schopnosti a ú?inky tohto ?kodlivého kódu na mnohých po?íta?och s rôznymi verziami opera?ných systémov. Nevynechali ani verziu XP Service Pack 2, XP Service Pack 3, 64-bitový Windows 7 Service Pack 1 a Windows Server 2008 Service Pack 1. Po?as testovania zistili, ?e ransomvér WannaCry sa bez problémov nain?taloval na star?iu 7-?ku a staru?ké XP-?ko bolo vo?i útoku omnoho odolnej?ie. Verziu XP Service Pack 2 ?kodlivý kód dokonca vôbec nezasiahol. Pri pokuse ransomvéru o napadnutie toho systému sa zrútil a na rad pri?la nechválne známa ?obrazovka smrti?, pri?om nasledovalo re?tartovanie systému.

Nenechaj si ujs?
22-ro?ný chalan zastavil obrovský hackerský útok po celom svete len v?aka kúpe domény za 10 ?

Mno?stvo spolo?ností táto situácia rozhodne pozna?ila, av?ak lep?ou správou je, ?e ich po?íta?e neboli infikované ?kodlivým kódom. To v?ak neznamená, ?e je XP-?ko vo?i takémuto útoku imúnne. Úto?níci sa ?asto zameriavajú práve na takýto systém, ktorý obsahuje hne? nieko?ko bezpe?nostných trhlín. Aj napriek obrovskému rozsahu útoku ransomvérom WannaCry sa úto?níkom od za?iatku podarilo získa? iba necelých 100 000 ?. Ich identita stále ostáva neznáma, no úrady a odborníci sa na?alej sna?ia proti podobným útokom bojova?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
67%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]