Na Windows XP za?ala prúdi? aktualizácia, ktorá opravuje chybu, v?aka ktorej sa mno?stvo pou?ívate?ov mohlo sta? obe?ou ?kodlivého softvéru.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Len v piatok prebehla obrovská akcia hackerov, ktorí napadli spolo?nosti ako FedEx, Telefónica alebo dokonca britské nemocnice. Celkovo sa jedná o viac ako 75 000 napadnutých po?íta?ov vo viac ako 99 krajinách sveta. Jednalo sa o ?kodlivý ransomware známy pod menom WannaCry, ktorý za?ifruje po?íta? a od obete ?iada výkupné vo vý?ke 300 dolárov. Roz?íri? sa mohol v?aka chybám, ktoré obsahovali staré systémy od spolo?nosti Microsoft.

Windows XPzdroj fotografie: Kaspersky

Aj ke? podpora star?ích verzií Windowsu je u? dávno ukon?ená, stále ich pou?íva po?etné mno?stvo ?udí. Microsoft aj napriek tomuto faktu zareagoval ve?mi rýchlo a bezpe?nostná záplata sa u? dostáva aj na zariadenia, ktoré dokonca be?ia na XP-?ku. Bol to skuto?ne neobvyklý krok, nako?ko podpora skon?ila pred vy?e tromi rokmi. K útoku sa vyjadril aj Phillip Misner, ktorý zastáva pozíciu bezpe?nostného mana?éra. Hovorí, ?e vidie? podniky a jednotlivcov postihnutých týmto útokom je ve?mi bolestivé.

zdroj fotografie: Kaspersky

Neoficiálne správy tvrdia, ?e útok sa podarilo zastavi? 22 ro?nému mladíkovi, ktorý na?iel akýsi vypína?, ?o znie dos? nezvy?ajne. Niektorí odborníci sa dokonca domnievajú, ?e sa úto?níkom podarilo takýmto spôsobom zarobi? a? 20 000 dolárov. Pou?íva? 16 rokov starý opera?ný systém, ktorý u? dávno stratil podporu aj od Microsoftu, je v dne?nej dobe viac ne? nezodpovedné.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
50%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak