Ka?dý koní?ek ?osi stojí. Iste sa v?ak zhodneme na tom, ?e PC gaming je jedným z tých finan?ne náro?nej?ích?. Hrá?, ktorý to myslí skuto?ne vá?ne, je doslova nútený svoju zostavu pravidelne upgradova? ako po softvérovej, tak aj po hardvérovej stránke. Aby toho nebolo málo, aj hry samotné stoja ?asto poriadny balík.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Náru?ivým gamerom v?ak za?ína svita? na lep?ie ?asy. Spolo?nos? Microsoft toti?to zopár dní dozadu za?ala oficiálne ?íri? doposia? najvä??iu aktualizáciu pre Windows 10, ktorá priná?a mno?stvo nových a u?ito?ných funkcií. Spomínaní hrá?i jednozna?ne najviac ocenia nový herný mód, ktorý doká?e v?aka obmedzeniu procesov be?iacich na pozadí zna?ne zlep?i? zá?itok z hrania. Gigant sa nechal po?u?, ?e po zapnutí tohto re?imu mô?e snímková frekvencia v niektorých hrách stúpnu? a? o 5 %. Na výkonných herných zostavách sa v?ak, nane??astie, ?iaden výrazný rozdiel postrehnú? nedá.

zdroj fotografie: USGamer

Nenechaj si ujs?
Microsoft vypustil obrovský update pre Windows 10! Toto by si mal o ?om vedie?

Pravý opak sa v?ak odohráva na menej výkonných zariadeniach, ktoré s graficky ?oraz náro?nej?ími hernými titulmi nestíhajú. Po zapnutí herného módu v?ak takéto zariadenia podávajú cite?ne lep?ie výsledky. Samozrejme, herný mód nedoká?e zázraky a ak má tvoja ma?ina cez 5 rokov, na plynulé hranie najnov?ieho Mass Effectu ?i Battlefieldu s najvy??ími detailmi mô?e? rovno zabudnú?.

Aktivácia:

Na druhú stranu, ak o?elie? strhujúci vizuál a pokojne si vysta?í? aj so slab?ou grafikou, mô?e? sa te?i? na plynulej?í herný zá?itok. Microsoft tak mierne pomohol v?etkým PC hrá?om, ktorí budú po novom nútení obmie?a? hardvérové komponenty menej ?asto ako predtým.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
14%
Chcem to
14%
Mám to
29%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
29%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]