CERN je Európska organizácia pre jadrový výskum, ktorá skúma rozpad častíc a sleduje najmä zriedkavé javy. Takýmto javom je aj rozpad kladne nabitého kaónu, ktorý sa delí na pión a neutríno-antineutrínový pár, píše CERN vo svojej správe.

Experiment s názvom NA62 skúma tento rozpad častíc a rovnako overuje aj správnosť takzvaného štandardného modelu fyziky, ktorý zatiaľ úspešne dokáže predpovedať zriedkavé javy vo fyzike. Tento model dokázal predpovedať aj dva vyššie spomenuté čerstvo zaznamenané rozpady kaónu. Experiment NA62 má význam hlavne pre vedcov, ktorí sa snažia vo fyzike nájsť niečo nové. Štandardný model totižto predpovedá, že rozpad kaónu na pión a pár neutrínu s antineutrínom je asi jedna k desiatim miliardám s toleranciou 10 %.

Zobraziť celú galériu (1)
Pantelia, Anna/CERN

Čo i len malá odchýlka od predpovedí štandardného modelu by znamenala objav novej fyziky. Práve v tento výsledok vedci dúfajú. Ako informuje portál ScienceAlert, súčasný štandardný model nedokáže vysvetliť veci ohľadom temnej hmoty, antihmoty a tiež udalosti ohľadom formovania vesmíru. Neštandardné správanie častíc v porovnaní so štandardným modelom by tak mohlo viesť k novým zisteniam, ktoré prinesú vylepšený fyzikálny model.

Fyzička Cristina Lazzeroni, ktorá na experimente NA62 pracuje, hovorí o jave štiepenia kaónu ako o „zlatom kanáli“, nakoľko sa jedná o skutočne zriedkavý jav, ktorý však s vysokou presnosťou dokáže súčasný štandardný model predpovedať. Zachytenie rozpadov je navyše veľmi náročný proces. Celý proces sa odohráva v urýchľovači častíc, kde sa miliarda protónov pohybuje obrovskou rýchlosťou v tuneli a asi 60 miliónov z nich sa rozdelí na kaóny. V týchto kaónoch následne vedci skúmajú zriedkavé javy ako napríklad už vyššie spomínaný rozpad.

Cristina Lazzoreni tvrdí, že toto je len začiatok celého výskumu. S doteraz existujúcimi tromi rozpadmi kaónu, pričom jeden bol objavený už dávnejšie, bude potrebné nájsť oveľa viac takýchto javov, aby bolo možné potvrdiť alebo vyvrátiť správnosť štandardného modelu, prípadne priniesť nový model fyziky, ktorý bude objasňovať doteraz nevysvetlené javy.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom