banner-nexus-6p
Z na?ich ?lánkov u? mo?no ako tak poznáte spolo?nos? IHS Markit, ktorá sa venuje prieskumu výrobných cien smarfónov. Medzi najnov?ie a najdiskutovanej?ie sa radia aj vlajkové lode Googlu, Pixel a Pixel XL.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za ?ias Nexusov sa zariadenia od Google predávali za prijate?né ceny aj napriek tomu, ?e boli vybavené tým najlep?ím hardvérom na trhu. Od Nexusu 6 v?ak za?ali ceny rás? a najnov?ím Pixelom si dovolil softvérový gigant nastavi? ceny poriadne vysoko. Sú porovnate?né s ostatnými vlajkovými lo?ami top konkurencie a Pixely sú výnimo?né u? len ?istým Androidom, a unikátnym dizajnom, i ke? dizajn je pre mnohých skôr negatívom.

Huawei Nexus 6P mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

google-pixel-vydz-nahlad

TIP: Ako obstál Google Pixel v porovnaní o titul najlep?ieho fotomobilu?

Spolo?nos? IHS Markit teda neprehliadla ani tieto smartfóny a konkrétne vä??iemu Pixelu XL v 32 GB verzii vypo?ítala výrobné náklady na pribli?ne 261 ?. Nako?ko predajná cena za?ína na úrovni 704 ?, po odpo?ítaní výrobných nákladov vychádza zisk 443 ?. Z tohto ?ísla v?ak e?te treba odráta? náklady na výskum, vývoj, marketing a administratívne výdavky, a a? potom vyjde výsledný zisk pre giganta.

U??ie rámiky okolo displeja by ur?ite prispeli k celkovému skrá?leniu dizajnu

Takouto výrobnou cenou sa u? Pixely radia medzi konkuren?né vlajkové lode, ako je napríklad Samsung Galaxy S7 Edge ?i iPhone 7 Plus. Okrem toho tieto smartfóny u? na sebe nenesú logá svetových výrobcov ako tomu bolo pri Nexusoch (LG, HTC, Asus, Motorola), ?ím sa Google osamostatnil. Integráciu hardvéru aj softvéru má teraz na starosti u? len Google, a tak má lep?iu kontrolu nad smartfónmi. Vo výsledku teda cena mohla narás? aj z tohto dôvodu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.